Haberler

kon 01 aÇEVKO Vakfı’nın 31inci kuruluş yıldönümü olan 1 Kasım 2022’de düzenlenen uluslararası konferansta döngüsel ekonomide genişletilmiş üretici sorumluluğu konusu, Kamu, STK ve İş Dünyası’ndan ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılımıyla kapsamlı bir şekilde ele alındı. Konferans kapsamında, 2022 Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri ve Yeşil Nokta Basın Ödülleri de sahiplerini buldu.

Ülkemizden ve yurt dışından konuşmacıların yer aldığı “Döngüsel Ekonomiye Geçişte Avrupa Birliği'nde Son Durum, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ve Atık Yönetiminde Dijital Çözüm Önerileri” konulu konferans, yoğun bir katılımcı ilgisi çekti. Konferans salonunda fiziksel katılım ve internet üzerinden Türkçe / İngilizce canlı takip alternatifleriyle hibrit yapıda düzenlenen konferansta, Yeşil Nokta Sanayi ve Basın Ödülleri de sahiplerini buldu. Çevre TV üzerinden naklen yayınlanan konferansın moderasyonunu da Çevre TV adına Haber Koordinatörü Orkun Yazgan ile Program Koordinatörü Deniz Şafak üstlendi.

ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar, konferansın açılış konuşmasında kon 04 oyşunları söyledi: “ÇEVKO Vakfı, 31 yıl önce Türkiye’de Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nu (GÜS) benimseyen şirketlerce kuruldu. Bu süre içerisinde, toplumda geri dönüşüm kültürünün oluşması için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, kamu otoritesiyle yasal alt yapı için işbirliği, belediyeler ve lisanslı toplama ayrıma tesisleriyle birlikte ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşümü için çalışmalar gerçekleştirdik. Son yıllarda “İklim krizi ile savaşım” ve “döngüsel ekonomiye geçiş” konularında fikirsel önderliğe odaklanıyoruz. Türkiye’de yerleştirmeye çalıştığımız geri dönüşüm kavramının önemi, bugün daha çok artmış bulunuyor. Son 5 yıl içerisinde Avrupa genelinde döngüsel ekonomiye geçiş paralelinde Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nun yaygınlaşmasına karşın, ülkemizde bu konunun terk edildiğine tanık olmaktayız. Bu konuyu derinlemesine incelemek ve ülkemiz açısından faydalı öneriler ortaya çıkarmak için düzenlendiğimiz konferansımızın verimli geçmesini diliyorum.”

kon 03 miKonuşmasında konferans içeriği hakkında genel bilgiler de aktaran ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “ÇEVKO Vakfı’nın bugüne dek olan yolculuğunda Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nun (GÜS) simgesi olan Yeşil Nokta’yı benimsemesi, bu simgeyi kullanan örgütlerin oluşturduğu PRO Europe’a üyeliği ve ardından EXPRA kurucuları arasında yer alması ve son olarak da Global Compact üyesi olması, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyip paydaşlarımızla paylaşma misyonumuzdan kaynaklanmıştır. 2017 yılında düzenlediğimiz, Türkiye’nin belki de ilk döngüsel ekonomi kongresinde, ülkemizin döngüsel ekonomiye geçişi için bir plan hazırlanması çağrısında bulunuldu. Paris İklim Anlaşması’nın kabulü sonrasında, bu anlaşmanın parlamentomuzdan geçirilmesi yönündeki çağrılarımız, AB Yeşil Mutabakatı’nın yayımlanmasıyla hız kazandı. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye, Paris İklim Anlaşması’na taraf olarak 2053 yılında karbon nötr hedefi belirlemiş, iklim yasası ve düzenlemeleri üzerinde çalışmaktadır. 31 yıllık yolculuğumuza çıkarken ortaya koyduğumuz, ülkemizde geri dönüşüm kültürü ve tüketim sonrası atıkları kaynağında ayrı toplama alışkanlığı oluşturma vizyonu ve bu vizyonu GÜS modeliyle geliştirme yönetimi, döngüsel ekonomiye geçişle birlikte bütün dünyada önem kazanmıştır.”

Konferans açılışında konuşan Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım, “Global Compact, sorumlu şirketlerle birlikte sürdürülebilir kalkınma yolunda somut ve ölçülebilir etki oluşturmayı amaçlamakta ve bunu, iş dünyasının dönüştürücü etkisinin en yüksek olduğu alanlarda şirketleri harekete geçirip, ilerlemeyi ölçerek yapmaktadır. UN Global Compact’in (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) yeni stratejisi, tüm alanlarda kolektifi mümkün kılma hedefini taşıyor. Yerel ihtiyaçları ve kapasiteleri de göz önünde bulundurarak çeşitli araçlar, platformlar ve kaynaklar sunmaktayız” dedi.

EXPRA- Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Oscar Martin, “200 milyon toplam nüfusa sahip 28 ülkedkon 09 dideme, yılda 18 milyon ton ambalaj atığının geri dönüşümünü sağlıyoruz. Avrupa Birliği’nin iklim ve döngüsellik hedeflerine katkıda bulunuyoruz” dedi.

T.C. Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanlığı Ticaret Uzmanı Didem Artunç Ünaltekin, şunları dile getirdi: “Hem iklim değişikliği hem de sanayimizin döngüselliği ve sürdürülebilirliği açısından çok elzem bir konu olan döngüsel ekonomi, günümüzde çok konuşuluyor ve ÇEVKO Vakfı, değerli üyelerinin de katkılarıyla bu konuda üzerine düşeni tam 31 yıldır yerine getiriyor. Yakın bir zamanda, sanayimizin birçok ürününde minimum miktarlarda geri dönüştürülmüş ürün kullanımı gerekecek. Dolayısıyla, bu yeni kullanım biçiminin ve bilincin tüketicilerde tabana yayılması çok önemli. ÇEVKO Vakfı’nın bu anlamda yaptığı, kamu spotları, çocuklara yönelik bilgisayar oyunları ve dergiler gibi çalışmaları çok önemsiyorum ve devam etmesini temenni ediyorum.”

Konferans programında yer alan panellerin ilki, “Döngüsel Ekonomiye Geçişte Avrupa Birliği'nde Son Durum ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” başlığı ile düzenlendi. Panelin konuşmacıları, EXPRA- Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği Genel Müdürü Joachim Quoden, EXPRA Kamu ve Kurumsal İletişim Müdürü Monika Romenska, EKO-KOM (Çek Cumhuriyeti) Operasyonlar Direktörü Petr Şikyr ve ÖKO-Pannon (Macaristan) Genel Müdürü Beata Gönci oldu.

kon 08 joachimJoachim Quoden sunumunda Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nun tanımı üzerinde durdu; EXPRA’nın Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ile ilgili 10 altın kural belirlediğini belirtti. Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nun atıkların geri kazanımı ile ilgili bir vergi sistemi olmadığının altını çizdi. Sanayi kuruluşlarının bedelini ödeyip sonucunu izleyemediği bir vergi sistemi yerine, kendilerinin kurup kâr amacı gütmeyen organizasyonlar vasıtasıyla bütün süreci yönettikleri ve finanse ettikleri bir modeli tercih ettiklerini; bu modelin başarılı ve verimli sonuçlarına Avrupa ve dünyadaki pek çok ülkede tanık olduklarını bildirdi. Avrupa’da Hırvatistan, Macaristan ve maalesef şimdi de Türkiye’nin Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nu terk ederek vergi sistemine geçtiğini oysa Avrupa Birliği mevzuatına göre Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nun zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

EXPRA’dan Monika Romenska AB’de döngüsel ekonomi paketleriyle birlikte atık mevzuatında ortaya çıkan yeni düzenlemeleri ayrıntılarıyla açıkladı. EKO-KOM’dan Petr Şikyr Çekya’nın Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu modelini uygulayan bir ülke olarak ulaştığı başarılı sonuçları ve önerilerini anlattı. ÖKO-Pannon’dan Beata Gönci ise Macaristan’ın on bir yıl önce Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) modelini terk ederek vergi sistemine geçtiğini, bu süre zarfında kaynakta ayrı toplamanın desteklenmediğini ve geri dönüşüm oranlarının düştüğünü, bunun sonucunda devletin geri dönüşüm bedellerini kendisinin belirlemeye devam etmekle birlikte bütün atık yönetimini 35 yıllığına tek şirkete ihale ettiğini belirtti. Bu durumun 35 yıl boyunca GÜS uygulamalarına geçilmesini imkânsız kılacağından, atık pazarında rekabeti ortadan kaldıracağından, atık sektöründe malların serbest kon 07 turkiyedolaşımını engelleyeceğinden, GÜS ücretlerinin belirlenmesinde şeffaflık ve katılımcılığı yok edeceğinden endişe edildiğini sözlerine ekledi.

“Döngüsel Ekonomiye Geçişte Türkiye'deki Son Durum ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” başlıklı oturumda ise Türkiye’deki gelişmeler, kamu otoritesinin bakışı ve koordine etmekte olduğu çalışmalar, ÇEVKO Vakfı’nın yaptıkları ve bundan sonrası için önerileri, ekonomik işletmelerin GÜS hakkındaki değerlendirmeleri ele alındı. T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan Didem Artunç Ünaltekin AB Yeşil Mutabakatı, yeni düzenlemeleri, finansman imkanları ve Türkiye’de döngüsel ekonomiye geçiş çalışmaları hakkında bilgi verdi. İlgili paydaşların katılımına açık İhtisas Çalışma Grupları oluşturulduğunu ve bunların içinde Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nu ilgilendiren gruplar da bulunduğunu bildirdi.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, Türkiye’de Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu modelinin 15 yıl uygulanmasının ardından GEKAP alınmaya başlanmasıyla terk edildiğini belirtti. Dünyada döngüsel ekonomiye geçişle birlikte Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nun daha büyük önem kazandığını örnekler vererek açıklayarak, ÇEVKO Vakfı üyeleri arasında Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Çalışma Grubu kurdukları bilgisini, bu grubun misyonunu ve birlikte geliştirmekte oldukları somut önerileri paylaştı. İmer, sanayinin hammaddesi haline gelmiş olan, tüketim sonrası atıkların yönetimine sanayinin sahip çıkarak sürecin içinde yer alması ve sürece öncülük etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Unilever Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Şenel Erim ÇEVKO Vakfı Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Çalışma Grubu içinde yer aldıklarını; tüketim sonrası plastik kon 06 sanayiatıklarının toplanarak geri dönüştürülmesi ve raporlanması konusunda ÇEVKO Vakfı ile gönüllü ve pilot ölçekte projeye başladıklarını ilan etti.

CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura ambalajların beyanı, GEKAP, içecek ambalajlarda depozitoya geçiş süreci, Sıfır Atık uygulamaları ve satış poşetlerinin bedeli nedeniyle yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Oturumun son konuşmacısı olan GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret ise, son yıllarda hem GEKAP hem de lojistik sorunlar nedeniyle cam ambalaj atıklarının toplanmasının gerilediğini, döngüsel ekonomiye geçişle birlikte cam geri dönüşüm kapasitesinin geliştirilmesinin ve atıkların ülke içinden toplanmasının önemini işaret etti. İçecek ambalajlarında zorunlu depozitoya geçiş konusunda tereddütleri olduğunu ancak geliştirdikleri Ekomat projesi ile bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını bildirdi.

Konferans programındaki bir sonraki oturum ise “Türkiye'de Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasında Sanayi Sorumluluğu” başlığı ve yetkilendirilmiş kuruluş olan ilgili STK’ların katılımı ile düzenlendi. Panelin konuşmacıları, AGİD - Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahir GÖK, PETDER – Petrol Sanayi Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Bereket, TAP – Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Proje Sorumlusu Hatice Yıldız ve ÇEVKO Vakfı Kamu, Uluslararası İlişkiler ve Projeler Müdürü Alphan Eröztürk oldular.

Konuşmacılar kendi sektörleri açısından GEKAP öncesinde ve sonrasında atıkların toplanması durumunu paylaştılar. Madeni yağ ve taşınabilir pil atıklarının GEKAP sonrasında toplanan miktarlarında azalma olduğunu dile getiren yetkililer bu sonuçta kaynaklarının azalmasından dolayı toplamayı yeteri kadar destekleyememelerinin de rolü olduğunu belirttiler. ÇEVKO’dan Alphan Eröztürk ise Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nun 2006 yılından beri Çevre Yasası’nda yer aldığını, atıkların toplanmasıyla diğer yükümlülüklerin de ilgili düzenlenmelerde bulunduğunu, ancak uygulamada, verilerin elde edilmesinde ve yayımlanmasında sıkıntılar olduğunu dile getirerek verilerin dijital sistemle elde edilmesinin kontrol ve denetimi hem kolaylaştıracağını hem de şeffaflaştıracağını söyledi.kon 07 dijital

Konferansın son oturumun başlığı ise “Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atıkla Uyumlu Dijital Çözüm Önerileri” oldu. Oturumda ÇEVKO Vakfı Proje Uzmanı Fatih Arslan’ın yanı sıra, Bucak Belediye Başkan kon 10 figanYardımcısı Doç. Dr. Oğuzhan Erdoğan, Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay ve Atkasan Fabrika Müdürü Lütfü Kıpkıp konuşmacı olarak yer aldılar. ÇEVKO tarafından geliştirilen ve sahada uygulanmaya başlanan dijital çözümlerin ele alındığı bu oturumda Bucak Belediyesi’nin, Migros’un ve lisanslı toplama-ayırma tesisi Atkasan’ın ÇEVKO dijital çözümlerini kullanarak elde ettikleri şeffaflık, verimlilik artışı, maliyet azalması, raporlama kolaylığı hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Konferansın kapanış konuşmasını, ÇEVKO Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Figan Soykut yaptı. Sanayinin işleyiş dinamiklerini temelden değiştirendöngüsel ekonomide Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu konusunun konferans genelinde kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini söyleyen Soykut, “Bu yeni yaklaşım, birçok açıdan büyük fırsatlar ifade ediyor. Avrupa’dan verilen örnekler, bu yaklaşımın öncelikle ulusal bir politika olarak benimsenmesi gerektiğini ve bir ekonomik model olarak yararlarını bize gösterdi. Genişletilmiş üretici sorumluluğunun kazandığı önem ve özellikle Avrupa Birliği’nde bu modeli uygulayan ülkelerin elde ettiği başarılar, bizi bu modeli ülkemizde yeniden değerlendirerek uygulamaya almamız için yüreklendirdi. Öte yandan, atık yönetiminde geliştirilen dijital çözümler ile sanayinin hammaddesi olan atıkların toplanıp değerlendirilmesi artık daha verimli ve daha şeffaf hale geldiğini de görmüş olduk. ÇEVKO Vakfı olarak, “döngüsel ekonomide Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” yaklaşımının birçok açıdan ülkemiz için yararlı yenilikler getireceği inancındayız. Bu inançla, önümüzdeki dönemde de bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Konferansın video kaydını, aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=nLu6KfhD_ow

toplu 330Sürdürülebilir Çevreye Katkı Yapan Sanayi Şirketleri Ödüllendirildi

ÇEVKO Vakfı'nın 31. yıl kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Döngüsel Ekonomiye Geçişte Avrupa'da Son Durum, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ve Atık Yönetiminde Dijital Çözüm Önerileri Konferansı”nda Yeşil Nokta Ödülleri heyecanı da yaşandı. Türkiye'de sürdürülebilir gelişmeye katkı yapan Yeşil Nokta Sözleşmesi’ne sahip sanayi kuruluşları Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’ni aldılar.

ÇEVKO Vakfı’nın, Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu ve çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede, 540 milyon tüketiciyi kapsayan Yeşil Nokta markasının, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu modelinin en başarılı uygulama örnekleri arasında yer aldığını belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Yeşil Nokta, sorumlu üreticiyi ve tüketicinin üretici sorumluluğuna gösterdiği saygı ve beğeniyi simgeliyor. Çevre ile ilgili sürdürülebilir çalışmalarında, belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşların, yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendiriyor, tüm ekonomik işletmeleri benzer çalışmalar yapmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'de Yeşil Nokta Marka Alt Lisans Sözleşmesi olan firmaların katılımına açık olarak düzenlenen ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, sanayi kuruluşlarının çevre sürdürülebilirliğine katkılarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ambalajda Önleme Uygulamaları, Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları, Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları olmak üzere üç kategoride veriliyor. Ödül verilecek kuruluşlar, büyük ölçekli işletmeler ve küçük / orta ölçekli işletmeler olmak üzere iki ayrı sınıfta değerlendiriliyor.

Ödül töreni, PRO EUROPE Genel Müdürü Ursula Denison’un yaptığı konuşmayla başladı. Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri Jüri Başkanı Aslıhan Arıkan’ın süreci anlatan konuşmasının ardından, ödüllerin takdimine geçildi.logo 180

Ambalajda Önleme Uygulamaları kategorisinde “% 100 Geri Dönüşümlü Pet Şişe Kullanımı ve Ambalaj Gramaj Azaltım Projeleri” ile PepsiCo ve “Sırma Ecofriendly Ulw” projesiyle Sırma Grup, Yeşil Nokta Sanayi Ödülüne uzanırken, “Doğa Dostu Tabak” ve “Çok Kullanımlık Kasa” isimli iki projesiyle CarrefourSA iki Teşvik Ödülü’nün sahibi oldu. Bir diğer Teşvik Ödülü'nü ise “Monocorr Boiler Box” projesiyle Mondi Tire Kutsan kazandı.

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde, “Sürdürülebilir ve Dijital Sıfır Atık Yönetim Sistemi” projesiyle Anadolu Isuzu, “Kampotu Atık Yönetimi Uygulamaları” projesiyle Kampotu İlaç, “Ambalaj Atıklarını Kaynağında Ayırma Projesi” ile Migros ve “Su ve Buhar Geri Kazanım Projeleri ile Atık Azaltımında Dijitalleşme” projesiyle Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’ne layık görüldüler. Bu kategoride Frito Lay de “Frito Lay Suadiye Fabrika Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları” ile teşvik ödülü sahibi oldu.

Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları kategorisinde, “Vestel Beyaz Eşya Yürüteç Projesi” ile Vestel ve Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi ile Vodafone, Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’ne layık görüldü. “Kendi Kabınla Gel” projesi ile CarrefourSA, “Kiehl’s Future Made Better Programı” ile L’Oréal Türkiye ve bir diğer projesi “Yeşil Gezegen” ile Vodafone, bu kategoride Teşvik Ödülü kazandılar.

Tüm katılımcılara bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, ödül kazanan şirketleri tebrik ediyoruz.

basin 330Sürdürülebilir Çevreye Katkı Yapan Medya Kuruluşları Ödüllendirildi

Toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik duyarlılık gösteren basın-yayın kuruluşları ve haberciler, Yeşil Nokta Basın Ödülleri’ni aldılar.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Medya, çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm kültürünün toplumsal bilinç olarak yaygınlaşması konusunda en önemli paydaşlarımız arasındadır. Topluma ve toplumun geleceğine karşı sorumluluk hisseden medya mensuplarının, çevre ve geri kazanım konularına verdikleri önem kurumlara, bireylere ve topluma ulaşma çabamıza büyük katkı sağlıyor. Yaşanabilir bir çevre için birer iyi niyet elçisi olarak gördüğümüz değerli medya mensuplarına, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Bu yıl 11. kez verilen Yeşil Nokta Basın Ödülleri’nde “Gazete” dalında Dünya Gazetesi, “İnternet Sitesi” dalında sabah.com.tr, “Haber Ajansı” dalında İhlas Haber Ajansı, “Dergi” dalında Capital Dergisi ve “TV” dalında da Çevre TV ödüle layık görüldüler.

ÇEVKO Vakfı’nın kuruluş yıldönümü olan 1 Kasım günü düzenlenen törende, Capital Dergisi adına Editör Tuba İlze, İhlas Haber Ajansı (İHA) adına Ekonomi Haberleri Müdürü Zafer Okay, Çevre TV adına Haber Koordinatörü Orkun Yazgan, Dünya Gazetesi adına Editör Didem Eryar Ünlü ve Sabah.com.tr internet sitesi adına Lifestyle İçerik Müdürü Gökçen Kökden, kuruluşlarını temsilen ödüllerini aldılar.

boyner 01Hayata geçirdiği yenilikçi projelerle perakende sektörünün öncü markalarından Boyner ve ÇEVKO Vakfı işbirliği ile “Çevre Dostu 24 Okul” projesi kapsamında ilkokul çağındaki çocukların “çevre dostu birey” olmayı benimsemeleri hedefi ile çalışmalarımıza başladık.boyner 02

Gelecek nesillerin atıksız bir yaşamı alışkanlık haline getirmeleri adına adım atan Boyner ve ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Çevre Dostu 24 Okul” projesi kapsamında İstanbul’da Kartal Belediyesi ile birlikte belirlenen okullara geri dönüşüm konteynerleri kazandırıldı. Proje kapsamında 24 okula; 24 adet dış mekân olmak üzere toplamda 744 adet geri kazanım konteyneri temin edilerek Kartal Belediyesi işbirliği ile okullara teslim edildi.

Plastik, metal, cam, kâğıt, ahşap, kompozit ve tekstil geri dönüşüm konteynerlerini okullara kazandıran proje ile aynı zamanda bu okullarda çocuklara farkındalık ve deneyim kazandırmak amacıyla ileri dönüşüm atölyeleri düzenlenecek, okullarda atıkların ayrı biriktirilmesi ve geri kazanım bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

baslik webDÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞTE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SON DURUM

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ve Atık Yönetiminde Dijital Çözüm Önerileri Konferansı

YEŞİL NOKTA ÖDÜLLERİ TÖRENİ DAVETİ

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfımız; kuruluşunun 31. yıl dönümünde 1 Kasım 2022 Salı, ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer alacağı “Döngüsel Ekonomiye Geçişte Avrupa Birliği'nde Son Durum, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ve Atık Yönetiminde Dijital Çözüm Önerileri” konulu bir çevrimiçi konferans organize etmektedir. Aynı program içerisinde Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri ve Yeşil Nokta Basın Ödülleri de verilecektir.

Konferansımızın yapılacağı 1 Kasım 2022 Salı gününü (09:00 – 17:45) ajandalarınıza not etmenizi rica eder, Türkçe ve İngilizce simultane tercüme yapılacağı bilgisini paylaşmak isteriz.

Konferansımızın detaylarına https://konferans.cevko.org.tr/ internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Etkinliği canlı izlemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

Türkçe Yayın:
https://www.youtube.com/c/ÇevreTv    /    https://www.cevretv.com.tr/

İngilizce Yayın:
https://www.youtube.com/user/CEVKOVAKFI

Çevrimiçi düzenlenen konferansımıza katılımınızdan onur duyarız.PROGRAM


09:00 - 09:30 - Açılış Konuşmaları

Okyar Yayalar
Yönetim Kurulu Başkanı / ÇEVKO Vakfı

Mete İmer
Genel Sekreter / ÇEVKO Vakfı

Servet Yıldırım
Yönetim Kurulu Üyesi / Global Compact Türkiye

Oscar Martin
Yönetim Kurulu Başkanı / EXPRA - Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği

Didem Artunç Ünaltekin
T.C. Ticaret Bakanlığı -  AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanlığı


09:30 - 11:00 - Yeşil Nokta Sanayi ve Basın Ödülleri Töreni 

Ursula Denison
Genel Müdür / PRO EUROPE

Aslıhan Arıkan
Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri Jüri Başkanı 

Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri Proje Sunumları

Yeşil Nokta Basın Ödülleri Takdimi


11:00 - 11:15 - Ara / Break

11:15 - 12:30 - Döngüsel Ekonomiye Geçişte Avrupa Birliği'nde Son Durum ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu


Monika Romenska
Kamu ve Kurumsal İletişim Müdürü / EXPRA - Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği

Joachim Quoden
Genel Müdür / EXPRA - Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği

Petr Sikyr
Operasyonlar Direktörü / EKO-KOM (Çek Cumhuriyeti)

Beata Gönci
Genel Müdür / ÖKO-Pannon (Macaristan)

12:30 - 13:30 Ara

13:30 - 14:45 - Döngüsel Ekonomiye Geçişte Türkiye'deki Son Durum ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu

Didem Artunç Ünaltekin
T.C. Ticaret Bakanlığı / AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanlığı  - Ticaret Uzmanı

Mete İmer
Genel Sekreter / ÇEVKO Vakfı

Ebru Şenel Erim
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü - Unilever

Bahar Tura
İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı - CarrefourSa

Dr. Abdullah Gayret
Genel Müdür / GCA

14:45 - 15:00 - Ara

15:00 - 16:15 - Türkiye'de Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasında Sanayi Sorumluluğu

Fahir GÖK
Yönetim Kurulu Başkanı / AGİD - Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği

Serkan Bereket
Genel Sekreter Yardımcısı / PETDER – Petrol Sanayi Derneği

Hatice Yıldız
Proje Sorumlusu / TAP – Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

Alphan Eröztürk
Kamu, Uluslararası İlişkiler ve Projeler Müdürü / ÇEVKO Vakfı
  
16:15 - 16:30 Ara

16:30 - 17:30 - Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atıkla Uyumlu Dijital Çözüm Önerileri

Fatih Arslan
Proje Uzmanı / ÇEVKO Vakfı

Doç. Dr. Oğuzhan Erdoğan
Belediye Başkan Yardımcısı - Bucak Belediyesi / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Hülya Günay
Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü / MİGROS

Lütfü Kıpkıp
Fabrika Müdürü / Atkasan

17:30 - 17:45 Kapanış

Figan Soykut
Yürütme Kurulu Başkanı / ÇEVKO Vakfı

 

004ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfımız; kuruluşunun 31. yıl dönümünde 1 Kasım 2022 Salı günü; ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer alacağı “Döngüsel Ekonomiye Geçişte Avrupa Birliği'nde Son Durum, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ve Atık Yönetiminde Dijital Çözüm Önerileri” konulu bir konferans organize etmektedir.

Aynı program içerisinde Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri ve Yeşil Nokta Basın Ödülleri de verilecektir. Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri; her geçen gün ülkemizde de büyüyen ve güçlenen Yeşil Nokta ailesi üyelerinin çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmak için Sanayi Ödüllerine katılan ve belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşlarının yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirmek ve aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmek ve teşvik etmek amacıyla verilmektedir. Yeşil Nokta Basın Ödülleri ise toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik duyarlılık gösteren basın-yayın kuruluşlarına, habercilere ve toplumun takdirini kazanmış kişilere verilmektedir.

Tüm günlük organizasyonumuzu hibrit olarak planlıyoruz. Detayları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. 1 Kasım 2022 Salı gününü ajandanıza not etmenizi rica ederiz.

 

cv film2Ambalaj atıklarımızı değere dönüştürmek elimizde…

ÇEVKO Vakfı, geri dönüşüm kültürünün gelişimine desteğini sürdürüyor. Türkiye’de sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin öncüsü olan ÇEVKO Vakfı, hazırladığı 7 eğitici video ile, günlük yaşamımızda oluşan ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda bilgiler aktarıyor.

ÇEVKO Vakfı, cam, plastik, metal, kompozit, kağıt/karton ve ahşap malzemelerden üretilmiş ambalajların atıklarının, geri dönüşümle değerlendirilmesi konusunda hazırladığı 7 eğitim videosunu, YouTube kanalında yayına soktu. Videolarda, geri dönüşüm süreçleri konusunda bilgiler aktarılıyor.

ÇEVKO Vakfı Eğitim Videoları, vakfın YouTube kanalındaki oynatma listesinden izlenebiliyor: https://youtube.com/playlist?list=PLULlBUyY5bb1zVR9yeyf3514UwQIDqqB2ÇEVKO Vakfı YouTube kanalına https://www.youtube.com/user/CEVKOVAKFI adresinden de ulaşabilirsiniz.

 

QSI 01Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon ticareti ile gündemde öne çıkan, Karbon Ayak İzinin belirlenmesi ve doğrulanması başta olmak üzere, benzer alanlarda en yetkin kurumlardan birisi olan “QSI Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi” ile ÇEVKO Vakfı’nın işbirliğini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu işbirliği sayesinde GRI ve sürdürülebilirlik raporlamaları, ISO 14064 standardına uygun Karbon Ayak İzi hesaplama ve doğrulama hizmetleri, yaşam döngü analizi çalışmaları, Vakfımızın uzmanlık alanı olan, ambalaj atıkları geri dönüşümünün CO2 salımlarının azaltılmasına olan katkısının izlenmesi gibi konularda sizlere yetkin bir şekilde hizmet verebileceğiz.

QSI ile 15 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi – Yeşil Mutabakat Sürecine Uyum Bilgilendirme Semineri’nde değerlendirdiğimiz üzere, Karbon Ayakizi, mevcut süreçlerimizin dışında yeni bir konu olmaktan ziyade, tüm iş yapış süreçlerimizi yeniden değerlendirmemizi, farklı bir bakış açısı geliştirmemizi gerektiren yeni bir yaklaşım.

Konu ile ilgili eğitimlerden, kurumunuzun karbon ayak izinin hesaplanması ve doğrulanmasına, sınırda karbon ticareti konusunda danışmanlık hizmetlerinden su ayak izi raporlamasına kadar birçok konuda daha verimli şekilde destek olabileceğiz.

Detaylı bilgi için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

prokets web2Çevrenin korunması ve ekonomik kalkınmaya katkı yapan ÇEVKO Vakfı, alanındaki benzersiz deneyim birikimiyle toplum ve iş dünyasının gereksinimleri doğrultusunda güncel çözüm ve hizmetler geliştiriyor. ÇEVKO Dijital Çözümleri bünyesinde sunulan yeni nesil kaynak yönetim modeli ve atık yönetim sistemi PROKETS, şirketlerin atık yönetim süreçlerini daha etkin ve daha verimli hale getiriyor. Bulut tabanlı, mobil bir sistem olan PROKETS, faaliyetleri sonucu atık ortaya çıkaran tüm sektörlerden farklı büyüklükteki işletmelerin kullanımına uygun olarak tasarlandı.

ÇEVKO Vakfı, çevre ve ekonomiye katkı sağlamaya 30 yılı aşkın süredir artan bir ivmeyle devam ediyor. Özellikle son yedi yıldır “iklim krizi ile savaşım” ve “döngüsel ekonomiye geçiş” konularına odaklanan ÇEVKO Vakfı, bu alanlarda fikirsel öncülüğünü, iş dünyası kuruluşlarına ve yerel yönetimlere sunduğu danışmanlık hizmetlerinden, dijital çözümlere uzanan bir yelpazede pekiştiriyor.

ÇEVKO Vakfı’nın alanındaki benzersiz bilgi ve deneyim birikimiyle geliştirilen yeni nesil kaynak yönetim modeli ve atık yönetim sistemi PROKETS, ÇEVKO Dijital Çözümleri bünyesinde sunuluyor. Sistem, faaliyetleri kapsamında atık üreten şirketlerin atık yönetim süreçlerini daha etkin ve daha verimli hale getiriyor. 

Bulut tabanlı, mobil bir sistem olan PROKETS, faaliyet alanı ve büyüklüğü fark etmeksizin ticari işletmelerin, yeni kuracakları ya da mevcut atık yönetim uygulamalarının Sıfır Atık yönetim sistemine geçişini, entegre çevre bilgi sistemi bünyesinde yer alan alt sistemlerle entegrasyonunu sağlıyor. 

ProparsFransa'dan başlayarak birçok A.B. ülkesi, özellikle o ülkelere e-ticaret ile ürün gönderen firmaları ilgilendiren önemli uygulamaları hayata geçirmeye başladılar. Tüm modern dünya ülkelerinde üreticilerin,

ürünlerinin kullanım sonrasında ortaya çıkan atıklara ilişkin yükümlülük üstlenmesi anlamına gelen "GENİŞLETİLMİŞ ÜRETİCİ SORUMLULUĞU (Extended Producer Responsibility)" yaklaşımı kapsamında hayata

geçirilen bu uygulama ile, yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalar o ülkeye ürün satamayacaklar.

E-ticaret konusunda birçok kuruma hizmet veren, sektörünün önde gelen firmalarından PROPARS ile yapmış olduğumuz iş birliği kapsamında düzenlediğimiz ve geniş bir katılımla gerçekleşen ortak webinarda

“Fransa ve diğer A.B. ülkelerinde E-ticarette Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” hakkında katılımcılarla önemli bilgiler paylaştık.  

ÇEVKO Vakfı olarak, bu konuda süreçlerini geliştirmek isteyen tüm firmalara yapacağımız iş birlikleri ile daha etkin bir şekilde destek vermeye başladık.

ÇEVKO Vakfı olarak geliştirdiğimiz birçok yeni faaliyet alanını takip edebilmek için kurumsal sosyal medya hesaplarımızı lütfen takip ediniz.

Bilgi için; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0 216 428 78 90-94