Ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda Türkiye’nin öncü kuruluşu ÇEVKO Vakfı, çevrenin korunmasına, toplumsal gelişmeye ve ekonomiye katkı yapmayı sürdürüyor. ÇEVKO Vakfı, geliştirdiği “Nereye Atayım Belediye Sıfır Atık Saha Bilgi Yönetim Sistemi” ile belediyelerin Sıfır Atık yönetimi kapsamındaki yükümlülüklerine bütünsel çözüm sunuyor. “Nereye Atayım Belediye Sıfır Atık Saha Bilgi Yönetim Sistemi” tanıtımı, sistemin ilk kullanıcılarından İzmit Belediyesi ile birlikte düzenlenen toplantıda gerçekleştirildi.

ÇEVKO Vakfı’nın geliştirdiği “Nereye Atayım Belediye Sıfır Atık Saha Bilgi Yönetim Sistemi”, Sıfır Atık yönetimi konusunda belediyelere bütünsel çözüm sunuyor. Kısaca “Nereye Atayım” olarak tanımlaman saha bilgi yönetim sisteminin tanıtımı, ÇEVKO Vakfı ve sistemin ilk kullanıcılarından İzmit Merkez Belediyesi ile birlikte düzenlenen basın toplantısında yapıldı. Pandemi önlemleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer ve İzmit Merkez Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural’ın yanı sıra, vakıf ve belediye yöneticileri katıldılar.

ÇEVKO Vakfı’nın 29 yıldır Türkiye’de sürdürülebilir bir geri dönüşüm sistemi kurmak ve toplumda geri dönüşüm bilincini yerleştirmek için çalıştığını; son yıllarda Sıfır Atık hedefini içeren Döngüsel Ekonomi’ye geçişi savunduğunu belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Nereye Atayım”ın, belediyelerin Sıfır Atık Belgesi almalarına yardımcı olacak, akıllı şehirlerin alt yapısına uygun, şeffaf ve kullanıcı dostu bir bütünsel çözüm sunduğunu ifade etti. İmer, “Bu sistem Sıfır Atık kapsamındaki tüm atıkların, entegre bir şekilde, saha bilgi yönetimini ölçülebilir, şeffaf ve raporlanabilir kılıyor. Sistemin belediyelere sağladığı yararlar arasında, biriktirme ekipmanı kayıtlarının oluşturulması, ekipmanların yer değişikliğinin belirlenmesi ve izlenmesi, verimli, sürdürülebilir, maliyetleri azaltıcı ve paydaşlar arasında eşgüdüm sağlayıcı olması yer alıyor.” dedi.

 

ÇEVKO Vakfı’nın, 2019’da Türkiye genelinde 145 belediye ile iş birliği yaptığını söyleyen Mete İmer, İzmit Merkez Belediyesi’nin de aralarında olduğu öncü 11 belediyede Nereye Atayım Sıfır Atık Saha Bilgi Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başladıklarını belirtti; “Yakın iş birliği içinde olduğumuz İzmit Merkez Belediyesi’nin, bu önemli duyurumuzda bizlerle olmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

İzmit Belediyesi ve ÇEVKO Vakfı’nın saha bilgi yönetim sistemi odaklı iş birliği, aslen uzun bir geçmişe dayanıyor. 2017 yılı Mayıs ayında başlatılan çalışmalarda, İzmit Belediyesi ilk uygulamanın başladığı belediyelerden biri oldu. 2019 yılı Temmuz ayında yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile ilgili birlikte Belediyelere getirilen yükümlülükler çerçevesinde 2020 hız kazanan çalışmalar kapsamında ÇEVKO Vakfı, sistem kurulması ile ilgili olarak belediyeler ile sözleşmeler imzalamaya başladı. Sistemin ilk kullanıcılarından İzmit Belediyesi’nin kurulum çalışmalarına yoğun ilgi ve desteğiyle, yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede sistem faaliyete geçirildi.

İki Ayda Yüz Ton Atık Toplandı

Bugün itibarı ile, İzmit Belediyesi sınırları içinde yer alan 474 Karışık Ambalaj Atığı Toplama Kumbarası, 106 Karışık Ambalaj Atığı Toplama Kafesi, 210 Cam Ambalaj Atığı Toplama Kumbarası, 79 Elektronik Atık Toplama Kumbarası, 70 Pet Kafesi ve 300 Tekstil Atığı toplama ekipmanı olmak üzere sahada bulunan bin 250’ye yakın adet toplama ekipmanı ve Sıfır Atık Toplaması yapılan 250 kurum ve kuruluştan çıkan atık miktarları bu sistem ile izlenebilir duruma getirilmiş durumda.

İzmit Belediyesi sınırları içinde sistem kullanımıyla 22 Eylül tarihinde başlatılan toplama operasyonları kapsamında, 24 Kasım tarihine dek iki aylık sürede toplanan atık miktarı 98 bin 700 kilogram düzeyinde gerçekleşti.

ÇEVKO Vakfı “Nereye Atayım Belediye Sıfır Atık Saha Bilgi Yönetim Sistemi” Nasıl Çalışıyor?

ÇEVKO Vakfı’nın geliştirdiği “Nereye Atayım Belediye Sıfır Atık Saha Bilgi Yönetim Sistemi”, toplama operasyonu adedini, toplanan atık miktarını, son toplanma tarihini, doluluk oranını ve dolma frekansını hesaplıyor ve kayıtları raporluyor. İsteğe bağlı olarak “Sıfır Atık Sisteminin paydaşları da anlık olarak atık ve ekipmana ait bilgilere ulaşabiliyor.

Sistem sayesinde atık ve atık toplama işlemleri dijital ortamda kayıt altına alınıyor; tüm atık türlerinin bir ekranda anlık olarak izlenmesiyle ölçülebilir ve kontrol edilebilir çözüm sunuluyor. Belediyeler sıfır atık yönetiminde şeffaflık sağlamak için, anlık kayıt altına alınan atık toplanma ekipmanlarının dijital haritasını yurttaşlarla paylaşabiliyor.

Sisteme kaydedilen her ekipmana ait bir benzersiz kimlik numarası veriliyor ve atanan kimlik numarası kare koda çevriliyor. Ekipmanlara yapıştırılan Kare Kod etiketleri, Nereye Atayım mobil uygulaması ile okutuluyor ve ekipman bulunduğu adresi ile birlikte sisteme anlık olarak işleniyor. Böylece, atık toplanma ekipmanlarının dijital haritası çıkarılıyor. Atık toplanma ekipmanlarının dijital harita üzerinde kapsama alanları 1 ile 600 metre arasında gösteriliyor.

Nereye Atayım Saha Bilgi Yönetim Sistemi, toplama araçlarının hasar veya arızalarını fotoğraflarla kaydedilmesine de imkan sağlıyor. Sistem, toplama araçlarının kanunen zorunlu olan kasko, vize, k belgesi ve benzeri belgelerin bitiş tarihinden önce yetkiliye bildirim gönderip, e-posta ile hatırlatma yapıyor.

Nereye Atayım Saha Bilgi Yönetim Sistemi, her alanda kapsamlı ve anlaşılır raporlar sunuyor. Envanter genel raporu, genel toplama raporu, sürücü raporu, sevkiyat raporu, belediye raporu, lisanslı firma raporu il/ilçe raporu, talep raporları gibi çok sayıda rapor alınabiliyor. Bu raporlar ve alınan veriler, Excel, word, pdf, xml gibi formatlarda “Sıfır Atık Sistemi”ne anında iletilebiliyor.

Halkın sıfır atık kapsamındaki talepleri ve ekipmanlara ait şikâyetlerinin giderilmesi süreci de rapor altına alınabiliyor.

Kamu ve özel sektör binaları sisteme entegre edildi

“Sıfır Atık Bina Yönetim Sistemi”ne katılması zorunlu olan kamu ve özel sektör binaları, nereye atayım saha bilgi yönetim sistemine entegre edildi. Lokasyondan alınan atık türleri sisteme kare kod okutulması ile kaydedildi. Yetkilendirilen kişiler, sistemi kullanarak lokasyonlardaki ekipmanların doluluk oranlarını anlık olarak takip edebiliyor ve toplanan atık miktarıyla ilgili anında rapor alabiliyor.