Ülkemizde ambalaj atıklarının yönetimi 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmektedir.

Atık Yönetimi Bölümü geri kazanım hedeflerini sağlamak amacıyla temsil ettiği piyasaya sürenler adına belediyeler ve anlaşmalı oldukları Lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri ile sözleşmeler yaparak, sözleşme çerçevesinde yürütülen faaliyeti izlemektedir, sözleşme yaptığı belediyelerde toplanan-ayrılan ambalaj atıklarının takibini yapmaktadır. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve ambalaj atıkları yönetim planı hazırlanması amacıyla belediyeler ile işbirliği yaparak, Lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri tarafından yapılan bildirim ve belgelendirmeleri incelemektedir.

Atık yönetimi bölümünün faaliyetleri ;
*Geri kazanım hedeflerini sağlamak amacı ile temsil ettiği piyasaya sürenler için belediyeler ve anlaşmalı oldukları lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri ile sözleşmeler yaparak, sözleşme çerçevesinde yürütülen faaliyetleri izlemek,
*Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve ambalaj atıkları yönetim planı hazırlanması amacı ile belediyeler ile işbirliği yaparak, lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri tarafından yapılan bildirim ve belgelendirmeleri incelemek,
*Mevcut ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapmak,
*Sözleşme yaptığı belediyelerde toplanan-ayrılan ambalaj atıklarının takibini yapmak ve ayni destek vermek,
*Lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri ile görüşerek, malzeme kapasitesi yaratmak,
şeklindedir.