Dünyanın atmosferine salınan karbon miktarı 2017 yılında %1,4 artışla tarihin en yüksek miktarı olan 32,5 gigaton’a ulaştı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre küresel enerji talebi geçen yıl %2,1 büyüdü. Bu talebin en büyük nedeni, Çin ve Hindistan’ın toplam artışın %40’nı oluşturan enerji tüketimi. Enerji talebinin %72’si fosil yakıtlarla yerine getirilirken, talebin dörtte biri yenilenebilir kaynaklardan karşılandı.

Karbon salımlarındaki artış, üç yıl sabit kaldıktan sonra, yeniden başladı. Bu artış, Paris Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra bir ilk. Bununla birlikte, ABD, İngiltere, Japonya ve Meksika gibi bazı önemli ülkelerin salımlarındaki azalış bir istisna oluşturuyor.

Dünya Enerji Ajansı’ndan alınan bilgiye göre ABD’nin salımları, son üç yıldır azalmakta. ABD’nin salımı geçen yıl %0,5 azaldı. Bunun en büyük nedeninin ABD’deki kömür yakıtlı enerji santrallarındaki düşüş ve yenilenebilir enerji santrallarındaki yükseliş olduğu bildiriliyor. İngiltere’deki salımlar ise %3,8 azaldı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın Yönetici Direktörü Dr. Fatih Birol’a göre geçen yılki güçlü küresel ekonomi, enerji talebinde artışa neden oldu ve bu artışın büyük kısmı fosil yakıtlarla karşılandı; ancak yenilenebilir enerji kullanımında da etkileyici dev adımlar atıldı. Bununla birlikte, Dr. Birol, 2017 yılındaki enerji kaynaklı küresel karbon dioksit salımlarındaki önemli artışın, iklim değişikliği ile mücadele için mevcut çabaların yetersizliğini gösterdiğini söylüyor ve küresel enerji verimliliğindeki iyileşmelerde yaşanmakta olan dramatik yavaşlamanın politika yapıcılarının bu alana daha az odaklanmasından kaynaklandığını örnek olarak veriyor.

Bu haberler uluslararası topluluk için “alarm zili” niteliğinde. Düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak için çağrıların her geçen gün arttığı günümüzde, geçen hafta yayımlanan araştırmaya göre fosil yakıtlardan “daha sonra” değil, “bir an önce” vazgeçilmesi, 150 milyon yaşamın kurtarılması anlamına geliyor. Dünya Bankası ise karbon salımlarını “şimdi” azaltmanın milyonlarca insanın “iklim göçmeni” olarak yaşamasını önleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Climate Action Bülteni 

Çeviren: Mete İmer - ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri