2013 Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı Avrupa Birliği Genişleme Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde son bir yıllık ilerlemesini değerlendirdiği raporu 16.10.2013 tarihinde açıkladı.

Çevre ve İklim Değişikliği başlığına, rapor içerisinde diğer başlıklara göre daha geniş yer verildiği görüldü.

2009 yılında açılan Avrupa Birliği Çevre Faslı; enerji, sanayi, yatırım ve kentleşme gibi konular ile doğrudan bağlantılı olduğundan zor ve uzun bir müzakere faslı olacağı öngörülüyor.

Çevre ve İklim Değişikliği başlıklı 27. Maddede; çevresel etki değerlendirme ve muafiyetler, atık yönetimi, su yönetimi, bakanlığımızın personel devir hızı ve idari kapasitesi gibi konular yorumlandı.

Raporun Türkçe çevrisine buradan ulaşabilirsiniz.