Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nü, 2017 sonu itibariyle bazı atık malzemelerin ithalatını yasaklama planı konusunda resmi olarak bilgilendirdi.

Bu kararın, atık ve geri dönüşüm sektöründe bazı kağıt ihracatlarını, tekstil, metal ve plastikleri etkilemesi muhtemel. Ancak, bu, karışık kağıt gibi ihracat kalemlerinin yasaklanacağı anlamına değil, daha çok, ayırma, kalite ve sınıf tanımlarının ilk kez bu kadar önemli olacağı anlamına geliyor. Mevcut kurallara göre halihazırda genel olarak yasak olsa da, malzemenin ayrıştırılmadığı (başka bir deyişle, kontamine olduğu ve sınıf tanımlarına uymadığı) durumlarda Çin'e kağıdın ihraç edilmesi tamamıyla yasaklanacak. 

Dün (18 Temmuz) yapılan açıklama çoğunluk tarafından bekleniyordu. Çin, DTÖ'ye "Ticarette Teknik Engeller" bildirimini yapmadan önce, İngiliz ihracatçıların ve Çinli alıcıların, Çin hükümeti ve gümrükteki AQSIQ (Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Denetim, Teftiş ve Karantina Genel İdaresi) yetkilileriyle bir araya geldiği bir dizi özel görüşme yapıldı. Görüşmelere göre, İngiltere'deki ihracatçı işletmelerin ve atık yönetimi şirketlerinin, gerektiğinde karışık kağıtları yeniden ayırmak gibi ayırma süreçlerine daha da çok dikkat etmesi gerekecek.

Ancak, bu yeni kısıtlamalar sadece Çin için geçerli olduğundan daha düşük kaliteli bazı malzemeler hala bir şekilde, Avrupa Çevre Ajansı ve AB ihracat şartlarına tabi olarak başka ihracat pazarlarına ulaşabilir.

Yabancı Çöp

Çin Halk Cumhuriyeti Çevre Koruma Bakanlığı tarafından dün açıklanan belgeye göre Çin'in aldığı bu önlemin amacı, yasadışı "Yabancı Çöp" sorununu çözmek.
Belge şöyle devam ediyor: "Çin Gümrük Genel İdaresi, Çevre Koruma Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı ile Kalite Denetim, Teftiş ve Karantina Genel İdaresi" tarafından ve "Çevre Koruma Bakanlığının İthal Katı Atık İşleyen ve Kullanan Sektörlerin Yasadışı Uygulamalarıyla Mücadele Özel Eylemleri kapsamında, hammadde olarak kullanılabilecek katı atıklara büyük miktarlarda kirli, hatta tehlikeli atık karıştığı tespit edilmiştir. Bu da Çin'de ciddi bir çevre kirliliğine yol açmıştır. Çin'in çevreye ilişkin çıkarlarını ve halk sağlığını korumak için ithal katı atık listesini ivedilikle gözden geçirdik ve çok kirli olan katı atık ithalatını yasakladık. Amaç, insan sağlığı veya güvenliğini korumak; hayvan veya bitki hayatını veya sağlığını korumak; çevreyi korumak."
2017 sonu itibariyle dört atık sınıfının Çin'e ithalatı yasak olacak: "canlı organizma kaynaklı plastik atıklar, vanadyum cürufu, ayrıştırılmamış atık kağıtlar ve atık tekstil malzemeleri de dahil olmak üzere 24 tür katı atık".

KISITLANAN MALZEMELERİN RESMİ LİSTESİ

İthalat kısıtlamasına tabi malzemelerin tam listesi şöyle: Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), tufal ve demir/çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler (HS 2619); Arsenik, metaller veya bunların bileşiklerini içeren küller ve kalıntılar (demir/çeliğin imalinden elde edilenler hariç) (HS 2620); Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar (HS 3915); Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüsü dahil, ditme hariç) (HS 5103); Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri (HS 5104); Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme dahil) (HS 5202); Sentetik ve suni lif döküntüleri (buret döküntüleri, iplik döküntüleri ve ditme dahil) (HS 5505); Kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim, ip ve halat döküntüleri ve sicim, ip ve halattan kullanılmış eşya (HS 6310); Diğer - ayrıştırılmamış döküntü ve kırpıntı dahil (HS 4707).

Üst düzey uzmanlara göre kalite ‘her şeyden önce gelecek'
letsrecycle.com'un atık/geri kazanılmış kağıt sektöründen bugün temasa geçtiği bir dizi uzmanın genel görüşü, bunun Çin'e yapılacak ihracat konusunda ileriye dönük oldukça hassas bir durum yaratacağı yönünde. Aynı şekilde plastik ihracatçıları, başta plastik film sınıflarında olmak üzere, kalitenin iyileştirilmesi gerektiğinin de farkında. Bir ihracatçı, bu durumda artık büyük miktarlarda filmin İngiltere'de işlenmesi gerekeceği ve hatta süpermarketlerin bilmağazada malzemeleri toplarken daha dikkatli olması gerekeceği yorumunda bulundu.

Kağıt Ayrıştırma
İhracat pazarını da bilen bir geri kazanılmış kağıt sektörü uzmanı; balyaların bölünmesi veya dökme malzemeye geçilmesiyle maliyetin artacak olmasına rağmen, yerel yönetimlere hizmet veren şirketlerin, Malzeme Geri Kazanım Tesislerindeki karışık kağıtların ayrıştırılması işleminin kalitesinin artırılmasına yönelik çaba sarf edeceğini beklediklerini belirtti ve "hane tarafında vatandaşa kalitenin önemini anlatmanın da önemli bir iş olduğunu" ekledi.
Karışık kağıtlar genelde baskılı karton kutular, istenmeyen posta, gazete ve dergilerden oluşuyor. EN 643 sisteminde bir karışık kağıt sınıfı bulunuyor. Bu sınıfta %1,5 aykırılıklara müsaade edilse de sektör daha düşük bir oran üzerinde tartışıyor. Sektörden bazıları, Çin için neticede "özel bir karışık sınıf" çıkarılabileceğine inanıyor.
Mark Lyndon Paper Enterprises İngiltere'nin Genel Müdürü Colin Clarke, yüksek kalitede bir ürün ihraç etme ihtiyacını kesinlikle anladıklarını ifade etti. "Yolculuğumuz devam ediyor olsa da, kaliteyi doğru tutturmaya yönelik bir ihtiyaç olduğunun, çünkü ihracat pazarı için kalitenin her şeyden önce geldiğinin farkındayız." Biz Mark Lyndon olarak İngiltere'de EN 643'ün tanımlarına göre çalışıyoruz ve malzemeyi ayrıştırıyoruz."