Mevcut ekonomik modelimizde tüketim ve üretime doğrusal bir yaklaşım hakim: Malzemeler yetiştiriliyor veya çıkarılıyor, sonra mallara dönüştürülerek, kullanılıp bertaraf ediliyor. Kaynakların en nitelikli halleriyle geri kazanılıp, mümkün olduğunca uzun süre dolaşımda tutulduğu döngüsel ekonomi yeni bir kavram olmasa da, son yıllarda, sayıları giderek artan işletmeler mevcut ‘al, yap, at' ekonomik modelimize alternatif aradıkça daha popüler hale geldi.

Daha döngüsel bir yaklaşımda amaç, ekonomik büyümeyi kaynak tüketiminden ayırmak. Bu şekilde, global orta sınıfın öngörülen büyümesinden dolayı kaynaklar üzerinde oluşan baskı azaltılabilir. Öyle bir modele geçmek, ekonomi ve istihdamda yeni imkanlar yaratabileceği gibi, kaynak kullanımının iyileştirilmesiyle çevresel faydalar da sağlayabilir.

Döngüsel ekonomi karmaşık bir kavram; hakkında da halihazırda oldukça fazla teknik ve teorik bilgi var. Şimdiye kadar eksik olan, kuruluşların kendilerini ilgilendiren kısımları sadeleştirip tespit etmelerine yardımcı olarak onları yönlendirecek pratik bir çerçeveydi.

BS 8001'in hazırlanması - dünyada bir ilk
Bugüne kadar atıkların önlenmesini, kaynak verimliliğini, ekolojik tasarımı ve yeniden üretimi destekleyen bir dizi standart geliştirdik; ancak, bütünüyle döngüsel ekonomi ve kaynak yönetimi kavramına odaklanan ayrı bir standart olmadığını fark ettik.

Komite önce, ‘kuruluşlarda döngüsel ekonominin ilkelerini uygulamaya' yönelik bir çerçeve standart hazırlamaya karar verdi. Standardın genel olarak kapsamı, altta yatan ilkeler ve amacına 2015'te karar verildi ve aynı yıl Kasım'da standardın kendisini 18 aylık bir dönemde hazırlamak için daha küçük bir taslak yazma grubu oluşturuldu.

Standardın özellikleri ve profili ile bu alandaki standartlaşma eksiğinden dolayı, BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü), bazı ana unsurların test edilmesi/pilot çalışmalarının yapılması yoluyla standart hazırlığında ilerleme kaydedilebilmesi için BEIS (İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı) tarafından tahsis edilen fonu büyük memnuniyetle karşıladı. Pilot aşamasında hem İngiltere, hem de yurt dışındaki, çeşitli sektör ve ölçeklerde bir dizi işletme ve kuruluşa danışılarak, standardın onların pratik rehberlik ve tavsiye ihtiyaçlarını karşıladığından emin olundu.
Mayıs 2017'de yayımlanan BS 8001, kuruluşların döngüsel ekonominin ilkelerini uygulaması için geliştirilen ilk ve tek pratik çerçeve ve rehber olduğu gibi, nerede bulunduklarından bağımsız olarak kullanabilecekleri şekilde yazıldı. Standardın, yeri, büyüklüğü, sektörü ve türü ne olursa olsun, her kuruluşa uygun olması amaçlandı. Döngüsel ekonomiye ilişkin bilgi ve anlayışları farklı düzeylerde olanlar için de faydalı olacak. Standart ayrıca, daha küçük ‘hızlı kazançlar' sağlamak için pratik yöntemler ile kuruluşların finansal, çevresel ve sosyal faydaları artıracak şekilde kaynaklarını nasıl yönettiklerini bütünsel bir şekilde yeniden düşünmelerine yardımcı olacak bilgiler de sunuyor.

Standart ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.