Türkiye'de çevrenin korunması, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini 26 yıldır sanayinin öncülüğünde geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan ÇEVKO Vakfı; 638 bin ton cam, metal, plastik, kağıt, karton, ahşap ve kompozit malzemeden oluşan ambalaj atığının geri dönüşümünü sağlayarak 2016 yılında da ülkemize önemli boyutta çevresel ve ekonomik değerler kazandırdı.

Tüm ambalaj atıklarının teknik ve ekonomik açıdan defalarca geri kazanımı mümkün!
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer; cam, metal, plastik, kağıt-karton, kompozit ve ahşap malzemelerden üretilen tüm ambalaj atıklarının teknik ve ekonomik açıdan defalarca geri kazanımının mümkün olduğunu söyleyerek, yürüttükleri geri kazanım çalışmalarıyla 2016 yılında sağladıkları çevresel ve ekonomik faydaların boyutlarını şöyle değerlendirdi:

"26 yıldır yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra 2005 yılından de beri yetkilendirilmiş kuruluş olarak ambalajlı ürün piyasaya süren 1.700'ü aşkın firmanın geri kazanım yükümlülüğünü yerine getiriyoruz. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, 26 milyon kişinin yaşadığı 30 ilde, 160'ın üzerinde belediye ile işbirliği içindeyiz. Vakıf olarak sanayinin öncülüğünde yürüttüğümüz geri dönüşüm faaliyetleriyle; belediyeler, lisanslı ambalaj atığı toplama-ayırma, geri dönüşüm firmaları, piyasaya ambalajlı ürün süren firmalar vb. ile yaptığımız işbirlikleri sonucunda daha az doğal kaynak ve enerji kullanımı sağlandı. Fosil yakıt, su ve enerji kullanımında tasarrufların, çevrenin korunması faydalarının yanı sıra düzenli atık depolama sahalarına gömülmekten kurtarılan atık ambalajların ekonomik değeri ve bunun depolama sahalarının maliyetlerine etkisi de dikkate alındığında vakfımızın ülke ekonomimize sağladığı katkı, 2,1 Milyar TL'ye ulaştı."

Doğaya, çevreye zararlar önlendi; tasarruflar sağlandı, israflar engellendi!
Mete İmer, ÇEVKO Vakfı'nın 2016 yılında geri dönüşümünü belgeledikleri ambalaj atıkları ile sağlanan ekonomik ve çevresel faydaları şöyle özetledi:
Kağıt, karton, ahşap ve kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle yaklaşık 94 bin dönümlük bir ormana denk gelen 4 milyon 705 bin adet ağaç kesilmekten kurtuldu.
• Plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile yaklaşık 2,9 milyon aracın deposunu dolduracak 130 milyon litre benzin tasarrufu sağlandı.
• Kağıt, karton ve kompozit atıkların geri dönüşümü ile yaklaşık 110 bin kişinin yıllık su tüketimine denk 7 milyon 300 bin m3 su tasarrufu sağlandı.
• Metal ve plastik ambalajlar başta olmak üzere tüm ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesiyle Türkiye'de meskenlerde kullanılan yıllık elektrik miktarının %10'una denk gelecek 2 milyar 773 milyon kW.saat elektrik tasarrufu sağlandı.
• Ambalaj atıklarının depolama sahalarına gömülmek yerine geri dönüştürülmesi ile 3 milyon 800 bin m3 (yaklaşık 1.530 adet olimpik yüzme havuzu hacminde) depolama alanından tasarruf edildi.
• 331 bin 700 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı salımının (bir uçağın dünyanın çevresini 16 bin 585 kez dönmesi sonucu ortaya çıkan sera gazı salımına denk) önüne geçildi.
• 2016 yılında ÇEVKO Vakfı'nın içinde olduğu geri dönüşüm çalışmalarıyla ülkemizin elde ettiği tasarrufun 2,1 milyar TL'ye ulaştığını hesapladık.

Kaynağında ayırma alışkanlığı ve geri dönüşüm kültürünün oluşmasıyla bu rakamlar katbekat artacak!
Toplumun çoğunluğunun kaynağında ayırma alışkanlığı edinmesi ve geri dönüşüm kültürünün oluşmasıyla bu rakamları katbekat artırmanın çok mümkün olduğuna dikkat çeken Mete İmer, "Geri dönüşüm ile sağlanan doğal kaynaklarda sağlanan tasarruflara, çevresel ve ekonomik faydaların yüksek oranlarına baktığımızda; üzerimize düşen görevin bu faydaları sağlayan ambalajları kaynağında ayrıştırmak; özellikle çevreye, doğaya terk etmemek, geri dönüşüm sürecine sokmak olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Tüm tüketicilerimizi kullandıkları ürünlerin ambalajlarını diğer atıklardan ayrı biriktirerek bulundukları bölgedeki geri dönüşüm sistemine vermeye, böylece ülke ekonomisine ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Tüm bu faydaları gözeten ÇEVKO Vakfı olarak, geri dönüşüm ile ülkemize çevresel, ekonomik katkılar sağlama 2017 yılında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.