2017_02_23_dnya_evreye_duyarlilik_dijital_ortamda_artiyor_64346125_1.jpg

ÇEVREYE DUYARLILIK DİJİTAL ORTAMDA ARTIYOR

Çevreye duyarlılık dijital ortamda artıyor ÇEVKO Vakfı (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) "İstanbul ve Türkiye Halk Geneli Tüketici Nezdinde Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması" sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre, 3 kişiden sadece bir kişi ambalaj atıklarını topluyor. ÇEVKO Vakfı'nın ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda tüketici tutum ve davranışlarını ölçmeyi amaçlayan "İstanbul ve Türkiye Halk Geneli Tüketici Nezdinde Yapılan Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması"nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, 3 kişiden sadece bir kişi ambalaj atıklarını topluyor. Araştırmanın ilginç bir diğer sonucu da, dijital medya araçlarını kullananların çevreye daha duyarlı olması. Yüz yüze yapılan ankette tüketicilerin yüzde 23'ü "Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım" derken; dijital ortamda gerçekleştirilen ankette bu oranyüzde 62'ye çıkıyor. Yüz yüze ankette her 3 kişiden birisi ambalaj atıklarını topluyor İstanbul genelinde yapılan "Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırmasında, tüketicilerin yüzde 23'ü "Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım" derken; "Doğaya duyarlı markaların ürünlerini fiyat farkı olsa dahi tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 15 oldu. İstanbul genelindeki tüketicilerin yüzde 32'si ise "Ambalaj atıklarını çöpten ayrı biriktiririm, geri dönüşüm kutularına atarım" dedi. İstanbul'da, yaşadıkları bölgede ambalaj atıklarının ilçe belediyesi tarafından ayrı toplanıp toplanmadığı sorulan tüketicilerin yüzde 47'si ayrı toplandığı bilgisine sahip olduğunu ifade ederken, yüzde 40'ı bu konuda bilgisi olmadığını, yüzde 13'ü ise bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin ambalaj atıklarını ayrı toplamadığını belirtti. Ambalaj atıklarını ayrı toplamada sorumluluklarını yerine getiren üç belediyenin bölgelerinde yaşayan tüketicilere bu konudaki çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgilendirme yapması gerektiği analizine ulaşılan araştırmada; ambalaj atıklarını ayrı biriktiren İstanbul'lu tüketicilere, muhteviyatı nedeniyle toplanmasında ayrı bir özen ve dikkat isteyen cam ambalaj atıklarını ayrı toplayıp toplanmadıkları da soruldu. Ambalaj atıklarını ayrı topladığını belirten tüketicilerin yüzde 51'i, cam ambalaj atıklarını da diğer ambalaj atıkları ile birlikte topladığı bilgisini verdi