Türkiye'nin enerji tüketimi AB ortalamasından beş kat daha fazla arttı
Avrupa istatistik idaresi Eurostat Avrupa'nın 2015 yılı toplam enerji tüketimi verilerini yayınladı.
Eurostat çalışmasına göre aralarında Türkiye'nin de olduğu 35 Avrupa ülkesinin 2015 yılı toplam enerji tüketimi 1.814 milyon ton petrol eşdeğeri (Mtep) olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tüketimi ise 1.626,4 Mtep oldu.

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tüketimi ise 1.626,4 Mtep oldu.Ülkeler bakımından ise Almanya 314,2 Mtep ile Avrupa'nın en fazla enerji tüketen ülkesi oldu.Sıralamada Fransa 252,8 Mtep ile ikinci, Birleşik Krallık 190,7 Mtep ile üçüncü, İtalya ise 156,2 Mtep ile dördüncü sırada geldi. Türkiye ise 131,9 Mtep tüketim ile beşinci sırada yer aldı.

Tüketim 1990'a göre düştü, 2014'e göre yükseldi
Verilere göre bu 35 ülkenin 2015 yılı enerji tüketimi 1990'a göre yüzde 2,63 artarken, 2005'e göre ise yüzde 7,85 oranında geriledi. 2014'e göre ise yüzde 1,7 oranda artış görüldü. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji tüketimleri 1990'a göre yüzde 2,5, 2005'e göre ise yüzde yüzde 11,8 oranında gerilerken, 2014'e göre ise 1,3 oranında artış gösterdi. Türkiye'nin enerji tüketimi ise 1990'a göre yüzde 152, 2005'e göre yüzde 54,1, 2014'e göre ise yüzde 6,4 oranında arttı.

Avrupa Birliği'nin fosil yakıt bağımlılığı artıyor
Eurostat açıklamasında Avrupa'nın fosil yakıt ithaline olan bağlılığı arttı.
Verilere göre Avrupa Birliği ülkelerinin enerji tüketiminde fosil yakıtların payı 1990'da yüzde 83 düzeyinde iken, bu rakam 2015'te yüzde 73'e geriledi.
Bununla birlikte fosil yakıt kullanımındaki ithalat oranı ise 1990'da yüzde 53 iken, 2015'te ise yüzde 73'e çıktı.
Açıklamada bunun 1990 yılında ithal edilen her bir ton fosil yakıta karşılık AB ülkelerinde bir tonluk üretim yapılırken, 2015'e gelindiğinde ise 3 tonluk ithalata karşılık yalnızca bir tonluk üretim yapılması anlamına geldiği kaydedildi.

Türkiye'nin de ithal fosil yakıta bağlılığı artıyor
Eurostat çalışmasına göre fosil yakıtların Türkiye enerji tüketimindeki payı da yükselmeye devam ediyor.
Verilere göre Türkiye'nin enerji tüketiminde 1990'da yüzde 82 olan fosil yakıt payı, 2005 ve 2015 yıllarında ise yüzde 88 olarak gerçekleşti.
Petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtların tüketiminde ithalata bağlılık oranı ise 1990'daki yüzde 64 seviyesinden 2005'te yüzde 81'e, 2015'te ise yüzde 88'e yükseldi.

Kaynak
http://yesilekonomi.com/surdurulebilirlik/eurostat-avrupanin-2015-yili-enerji-tuketim-verilerini-acikladi