Gıdadan kimyaya kadar Türkiye ve dünya devi birçok markanın geri dönüşüm konusundaki yükümlülüklerini üstlenen ÇEVKO'nun işbirliği içinde olduğu şirketlerin memnuniyet düzeyini öğrenmek için ZENNA Kurumsal Marka Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı'na yaptırdığı araştırma sonuçlandı.

Yetkilendirilmiş kuruluş olarak, on bir yıldır piyasaya ambalaj süren sanayi işletmelerini temsil eden ÇEVKO'nun iş süreçlerinin değerlendirildiği ve işletmelerin ÇEVKO'dan memnuniyetinin ve bağlılığının değerlendirildiği araştırma, Mayıs-Haziran 2016 tarihleri arasında CAWI (Bilgisayar destekli web görüşme) yöntemiyle yapıldı. Araştırmaya ÇEVKO'nun temsil ettiği 94 firma katıldı.

Yaklaşık 9 yıl sektör tecrübesine sahip yöneticilerle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre görüşülen kişilerin %98'i ÇEVKO'dan aldığı hizmetten genel olarak memnun olduğunu belirtirken, %94'ü ise Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinden doğan sorumluluklar ile ilgili hizmet alınan şirketler arasında ÇEVKO'yu en başarılı şirket olarak gördüğünü söyledi.

Bilgi birikimi, sözleşme, finansal süreçler, belgelendirme, yetkililer ile ilişki ve toplantı/eğitim süreçlerin sorgulanmasıyla takip edilen memnuniyet değerlendirmesine göre ÇEVKO skorunu 88'den 95'e yükselterek bu alanda önemli bir başarıya imza attı. Elde ettiği yüksek memnuniyet oranına ek olarak katılımcıların yüzde 89'u ÇEVKO'yu çalışacak yer olarak tavsiye edeceğini belirtirken, yüzde 85'i de gelecekte de ÇEVKO ile çalışmak istediklerini ifade ettiler.