AB İklim Değişikliği ile Mücadelede Hedeflerini Yükseltti AB, 2030'a kadar %40 karbon azaltımı ve %27 yenilenebilir enerji hedefi istiyor. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı iklim paketinde, sera gazı salımlarının yüzde 40 oranında azaltılması için bağlayıcılığı bulunan bir hedef öngörülüyor.

Aynı zamanda üye ülkelerin, enerjilerinin en az yüzde 27'sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmesi gerekecek.Önümüzdeki Mart ayında AB liderlerinin görüşmeye başlayacağı önerilerin, resmi teklif halini alarak yürürlüğe girmeden önce Avrupa Parlamentosu'nun da onayını alması gerekecek. Paket, şu anda geçerli olan 2020 hedeflerinin yerini alacak.

2020 hedeflerinde, karbon salımlarının 1990 seviyelerine göre yüzde 20 oranında azaltılması yer alıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji payı ve enerji verimliliği için de yüzde 20 hedefleri öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu, Çarşamba günü açıkladığı paketle aynı zamanda kaya gazı çıkarmada bazı 'asgari ilkeler' getirmek istiyor. ABD'de enerji fiyatlarının büyük oranda düşmesine ve sanayinin yeniden canlanmasına yardımcı olan kaya gazı, çıkarılırken kullanılan 'hidrolik kırma' yönemi sebebiyle çevrecilerin yoğun eleştirisine maruz kalıyor.

AB'de kaya gazıyla ilgili birbirinden çok farklı uygulamalar bulunuyor. Örneğin İngiltere kaya gazında büyük atılımlar planlarken, Fransa'da hidrolik kırma yöntemi yasaklanmış durumda.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel BarrosoAvrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, açıkladıkları paketin bir yandan Avrupa'yı düşük karbonlu bir ekonomi yolunda tutmalarını, diğer taraftan da rekabet güçlerini kaybetmemelerini sağlayacağını söyledi.

İklim için harekete geçmenin dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığını belirten Barroso, 'Öte yandan gerçek bir Avrupa enerji politikası da rekabet gücümüz için kilit önem taşıyor' dedi.

Barroso, 'Bugünkü paket, iki konuyla aynı anda ilgilenmenin çelişkili olmadığını, birbirini desteklediğini gösteriyor. 2030 için yüzde 40 gibi iddialı bir sera gazı azaltım hedefi, düşük karbonlu bir ekonomiye giden yolumuzda en uygun maliyetli mihenk taşıdır. Yüzde 27'lik yenilenebilir hedefi de önemli bir mesajdır: Yatırımcılara istikrar sağlanması, çevreci istihdamın artırılması ve arz güvenliğimizin sağlanması için' dedi.

Teklifte aynı zamanda kirletme izinlerinin el değiştirdiği Emisyon Ticaret Sistemi'ndeki fiyat düzeylerinin artırılması için, izinlerin piyasadan çekilmesi yer de alıyor.

Avrupa Komisyonu İklim Değişikliğini Önleme Paketi'ne ilişkin Komisyon Tebliği ve Etki Analizine buradan ulaşabilirsiniz. 

Kaynak :
http://www.yesilekonomi.com/surdurulebilirlik/ab-iklim-degisikligi-ile-mucadelede-hedefleri-yukseltti