Mart Ayı Yaklaşan Etkinlikler 1. İstanbul Karbon Zirvesi (İstanbul Carbon Summit), Karbon Yönetimi, Teknolojileri ve Ticareti Konferansı 3-5 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyan 1. İstanbul Karbon Zirvesi (İstanbul Carbon Summit), Karbon Yönetimi, Teknolojileri ve Ticareti Konferansı 2014 yılının en önemli etkinliklerinden biri olacak. 

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan İstanbul Karbon Zirvesi adına Organizasyon'dan yapılan duyuru şöyle:

Değerli Meslektaşlarım ve Sektör Temsilcileri,

Sizleri, Organizasyon Komitesi adına 3-5 Nisan 2014'de Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan İstanbul Karbon Zirvesi'ne davet etmekten mutlululuk duyuyorum. Sizlerin de bildiği gibi; Dünya'da küresel karbon piyasaları son yıllarda gelişmekte ve büyümeye devam etmektedir. İklim değişikliği ve etkileri konusunda artan kamuoyu bilinci sayesinde sürdürülebilir karbon yönetimi, emisyon ticareti ve temiz teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar seragazı azaltımı için önemli önlem stratejileri olduğu gerçeğinin kabul görmesini sağlamıştır. Son IPCC (Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli) Raporu'nda; iklim değişikliğinin ciddi tehdit oluşturmaya başladığı ve bu nedenle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sera gazı emisyonlarının azaltılması önemle vurgulanmıştır.

Ülkemizde sera gazının azaltılmasına yönelik önlemler Hükümetimizin gündeminde olması sebebiyle yakın gelecekte karbon piyasasının geliştirilmesi ve emisyon ticareti sistemi olgusu Enerji-yoğun işletmeleri yakından ilgilendirecektir. Bu bağlamdan hareketle, uluslararası düzeyde ülkelerin alacağı yükümlülükler, karbon piyasalarına etkileri, enerji kullanımının ilgili sektörlere etkileri ve bu bağlamdan hareketle en düşük maliyetli sera gazı azaltım sistemlerinin tartışılacağı Zirvemize Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ekonomi, Cevre ve Şehircilik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Orman ve Su işleri Bakanlıklarımız ile EPDK ve SPK'nın destekleri alınmıştır.

Bunlara ek olarak; İTÜ, İstanbul Sanayi Odası, EÜAŞ, TÜBİTAK MAM, Marmara Belediyeler Birliği, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi, Enerji Verimliliği Derneği, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Enerji Ekonomisi Derneği, Lisansız Elektrik Üreticileri Derneği, Enerji ve İklim Değişikliği Vakfı, Enerji Ticareti Derneği, Nükleer Mühendisler Derneği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Petrol Sanayi Derneği, Hazır Beton Birliği, Plastik Sanayicileri Derneği gibi sektörlerinde lider pozisyonda olan Derneklerin bu Zirve bünyesinde aktif olarak yer alması ve Avrupa Komisyonu ile Avustralya Büyükelçiliği Ticaret Komisyonu gibi paydaşların da Zirvenin duyurulmasına ve bilimsel yönüne vermiş oldukları destekler konu ile ilgili önemli kazanımlara neden olacaktır.

Tüm bu hazırlıklar ve en iyi konuşmacıların davet edilmesi daha bilimsel ve tüm paydaşlar için doyurucu bir Zirve yapma arzusundan doğmaktadır.

Dünyanın ve Avrupa'nın en mistik ve fantastik kentlerinden biri olan İstanbul'da sizleri aramızda görmeyi diliyorum.

Doç. Dr. Etem KARAKAYA

Organizasyon Komitesi Adına

Detaylı bilgi için : http://www.istanbulcarbonsummit.com


Mart Ayı Yaklaşan Etkinlikler Tasarımın Yeşil Zirvesi ‘‘EKODesign Konferansı'' 7. Yılında "Şeffaflık" Teması ile Gündeme damgasını vuracak...

Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 15 Nisan 2014 Salı günü YEM Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek olan EKODesign Konferansı'nın bu yılki teması daha şeffaf ve katılımcı politikalara, stratejilere, planlara, programlara, proje ve uygulamalara duyulan gereksinim sonucu belirlendi. Birbirinden beslenen farklı disiplinleri bir araya getirecek olan konferansta, her şeyin "yeşil" etiketlenerek "çevre dostu", "enerji verimli", "sürdürülebilir", "ekolojik" kılındığı ve bu kavramların bulanıklaştırıldığı günümüzde katılımcılığın ön planda olduğu, çevreye zararı en aza indirilmiş ve özel yaşam alanlarına sahip olabilmek için "Yeşili Unutun, Rengimiz Şeffaf" söylemi ile "şeffaflık" kavramı çevre, ekonomi ve toplum boyutlarıyla ele alacak.

Şeffaflık sürdürülebirliğin neresinde?

EKODesign 2014 için bir araya gelecek uzmanlar, "Şeffaflık kavramını yerel yönetimlerin çevre dostu yaklaşımlarında / ‘yeşil girişimlerinde' görebiliyor muyuz?", "Geliştiriciler ve yatırımcılar kentsel büyüme ve gelişmede anahtar olabilecek yeşil yenileme, ‘green retrofitting' kavramını  ‘şeffaflık' ve ‘katılımcı politikalar' çerçevesinde ele alabilirler mi?", "Bina ölçeğinden mahalleye ve kentsel tasarıma kadar çevreci politikaları, şeffaf ve katılımcı yaklaşımla nasıl harekete geçiririz?" gibi sorulara yanıt arayacak.

Yerel yönetimlerin "yeşil girişimleri"

Uzmanlar, çevre dostu yerleşim ve planlama anlamında girişimleri olan yerel yönetimleri planlama ve uygulama sürecindeki deneyimlerini şeffaf bir platformda izleyicilerle paylaşacak. Mevzuat sorunları, imar süreçlerinde yaşanan sorular, konuttan masterplan ölçeğine projelendirmelerde zorluklar ve fırsatlar moderatörün sorularıyla masaya yatırılacak. EKODesign 2014 öncesinde sosyal medya üzerinden gelen soruların yerel yönetim yetkilileri ile paylaşılması sayesinde daha fazla şeffaflık sağlanacak. Konferansa Twitter üzerinden #ekodesign2014 ve twitter.com/YEMEtkinlik bağlantıları ile soru ve görüş iletmek mümkün olacak.

Enerji altyapısı ve sürdürülebilir kentsel planlamanın uzlaşması...

Sürdürülebilir kentsel planlama ve çevre dostu gelişim için altyapının önemini vurgulamayı da hedefleyen EKODesign 2014'te enerji altyapısı ve ülkenin enerji politikaları değerlendirilecek. Uzmanlarla birlikte "Çevresel politikalar, enerji politikaları, sürdürülebilir kentsel planlama uzlaşamaz mı?", "Şeffaf ve katılımcı bir strateji mümkün mü?" gibi sorulara yanıt aranacak.

YAPI Dergisi sizin için seçti...

Konferansta Türkiye'den vaka etütleri aracılığıyla çevre dostu yapılar yaparken yönetmelikler, işveren ilişkisi, kullanıcı deneyimi gibi sorulanın yanıtları YAPI Dergi'sinin seçtiği projeler üzerinden tartışılacak. Yapı Dergisi'nin gündeme getirdiği konular üzerinden kentsel ölçekte katılımcı önerileri de tartışılacak.

Konferans, her yıl olduğu gibi bu yıl da, YAPI dergisi tarafından yayına hazırlanan "Yapıda Ekoloji" ekiyle, bu alanda kalıcı bir kaynak oluşturulmasına katkıda bulunacak.

Konuşmacılar, konuşma içerikleri ve etkinlik programı ile ilgili gelişmeler ve katılım için: www.ekodesignkonferansi.com


Mart Ayı Yaklaşan Etkinlikler ICCI 2014, 24-25-26 Nisan 2014 Tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Düzenlenecek

1994 yılından itibaren başarıyla düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaşık 16.000 yerli ve yabancı katılımcı tarafından düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansı'nın 20.'si geliştirilmiş konu içeriği ile Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı adı altında 24-25-26 Nisan 2014 tarihlerinde Türkiye'nin ekonomi ve sanayi başkenti İstanbul'da, konum ve kapasite açısından Türkiye'nin en avantajlı mekanlarından biri olan İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Orman ve Su İşleri  Bakanlığı'nın yanı sıra, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), ASME, Borsa İstanbul A.Ş., Cogen Europe, Enerji Ekonomisi Derneği (EED), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü (EHAE), Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD), Enerji Ticareti Derneği (ETD), Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endrüstrisi Derneği (GENSED), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER), Hidroelektrik Santralleri Sanayi İşadamları Derneği (HESİAD), İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Derneği (İDKY), İstanbul Sanayici ve İşadamları Derneği (İSİAD),  İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği (Lİ-DER), Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu (MARİFED), Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Rüzgar Enerjisi ve Su Santralları İşadamları Derneği (RESSİAD), İstanbul Elektrik-Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET), Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB), Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED), Tübitak MAM, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), WADE, World Energy Council, Yalova Üniversitesi gibi enerji sektörünün en önemli Kamu kuruluşları, dernekleri ve üniversiteleri destekleriyle ICCI 2014'de yer alacaklardır.

ICCI 2014 Fuar ve Konferansında, dünya enerji sektörü ile ülkemiz enerji sektörüne genel bakış çerçevesinde, Enerjide liberalleşme ve yeniden yapılanma, talep ve arz projeksiyonları, AB Enerji politikaları gibi konuların yanı sıra; Kojenerasyon, Yüksek Verimli Enerji üretim Teknolojileri, Enerji Tesis İşletmeciliği, Yenilenebilir Enerji, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm Sistemleri, Cevre Teknolojileri gibi teknik konulara da hem ulusal hem de uluslararası ölçekte yer verilecektir.

Detaylı bilgi için: http://www.icci.com.tr