Sürdürülebilirlik Raporunda “Bir Sonraki Adım” Türkiye’ye Geliyor! Akbank ana sponsorluğu, Akçansa ve Çimsa eş-sponsorluğu ve Sustainova Sürdürülebilirlik Danışmanlık işbirliği ile Küresel Raporlama Girişimi (GRI)'ın yeni nesil Sürdürülebilirlik Raporlama İlkeleri G4'ün Türkçe çeviri ve tanıtım çalışmaları başladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye lansman toplantısı, kurum ve kuruluşlara G4'ün genel tanıtımı ve uzman panel katılımcıların deneyimlerinden faydalanma ve onlara soru sorma imkanı sağladı.

Tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi olan GRI İlkeleri, tüm sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ekonomik, çevre, sosyal ve yönetim performansları hakkında raporlama imkanı sağlıyor. Tanıtımı, geçen Mayıs ayında Amsterdam'da düzenlenen "Sürdürülebilirlik ve Raporlama Global Konferansı"nda (Global Conference On Sustainability And Reporting) yapılan "G4 İlkeleri", sürdürülebilirlik raporlamasında kullanılan standartlar "daha anlaşılır ve uygulanabilir" duruma getirilerek geliştirildi.

Lansman toplantısında Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar, yenilenen önceliklendirme bakışının sonuçlarını ve G4'ü uygulayacaklar açısından hangi değişiklikleri getirdiğini daha iyi anlayabilmeleri için G4'ün yenilikleri ve gelişmeleri hakkında bilgilendirildiler.

Açılış konuşmalarını Akbank, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Türkiye Ofisi ve GRI'dan yetkili ve uzmanların yaptığı ücretsiz yarım günlük etkinlikte sürdürülebilirlik raporlamasının getirdiği fayda ve zorluklar tartışıldı. Türkiye'deki kuruluşlardan oluşan panel katılımcıları, GRI G4 Raporlama İlkeleri hakkında ilk görüş ve deneyimlerini paylaştılar.

GRI LansmanıGRI İcra Kurulu Başkanı Ernst Ligteringen: "Önemli sürdürülebilirlik bilgileri, şirketlere pazarın, yatırımcıların ve kanun düzenleyicilerin değişen taleplerine uyum sağlamaları ve bu taleplere yanıt vermeleri konusunda yardımcı olarak daha akıllı ve daha sürdürülebilir iş modelleri oluşturmalarını ve stratejik karar verme sürecinde daha iyi olmalarını sağlayabilir. G4 İlkeleri, önceliklendirme (materiality) konusuna daha fazla vurgu yaparak, raporlama yapacak şirketlerin işlerinde en önemli ekonomik, çevresel ve sosyal etkilere odaklanmalarını sağlayacaktır. Bu bilgilerin beyanı, aynı zamanda, şirkete duyulan güveni arttırmakta ve şirketin itibarını yükseltmektedir." şeklinde konuşmuştur.

Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve G4 İlkeleri Hakkında Kısa Kısa;

G4 İlkeleri, sürdürülebilirlik raporlarının kalitesini arttırmanın yanında entegre raporlamada kullanılacak öncelikli sürdürülebilirlik bilgisinin oluşturulmasında güçlü bir araç olacaktır.

G4'teki diğer iyileştirmeler ise, kullanım kolaylığı ve yeni raporlamaya başlayanlara erişim kolaylığı ve OECD MNE İlkeleri, Birleşmiş Millletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Prensipleri de dahil diğer küresel çerçevelerle harmonizasyonun yapılmış olmasıdır.

Küresel Raporlama Girişimi (GRI) sürdürülebilirlik raporlamasını teşvik ederek kuruluşların daha sürdürülebilir olması ve böylece sürdürülebilir bir global ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

GRI'ın misyonu sürdürülebilirlik raporlamasını standart bir uygulama haline getirmektir. GRI, bütün kurum ve kuruluşların ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetim performanslarını raporlamalarını sağlamak için Sürdürülebilirlik Raporlama İlkelerini ücretsiz olarak yayınlar.

GRI, aktiviteleri pek çok farklı sektör, yapı ve bölgeden binlerce profesyoneli içeren network bazlı bir sivil toplum kuruluşudur.

Daha fazla bilgi için : www.globalreporting.org