Avrupa parlementosu ve konseyi direktifi 94/62/EC dosyası için tıklayınız.