Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Belediyelerde Çöp ve Ambalaj Atıkları Yönetimi Mevzuat ve Uygulamaları Semineri" 14 Ekim 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Belediyelerde çevre konularında görevli yönetici, uzman personel ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinde çalışan ilgili personelin katılımı ile gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmaları TBB Genel Sekreter Yardımcısı Recep Şahin ile Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sabahattin Dökmeci tarafından yapıldı.

 

 

Konuşmasında doğru atık yönetiminin ülkemiz için son derece önemli olduğunu vurgulayan Dökmeci ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda Bakanlığın yeni bir model geliştirdiği ve bu kapsamda yerel idarelerin görüşleri alınarak mevzuat değişikliğine gidileceğini söyledi.

Seminerde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden daire başkanları tarafından "Belediye Mevzuatında Yerel Yönetimlerin Atık Yönetimindeki Yükümlülükleri ve Çözüm Alternatifleri", "Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi Uygulamaları" ve "Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği - Belediyelerin Yükümlülükleri - Yeni Model Önerisi" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Belçikalı ve İspanyol uzmanlar tarafından Belçika ve İspanya'daki belediyelerin atık yönetimi uygulamaları ile ambalaj atıkları yönetiminde belediyelerin rolünden bahsederek bu konularda bilgi aktarımı gerçekleştirildi. Kapanış ve değerlendirme oturumunda E. Vali Zekeriya Şarbak moderatörlüğünde belediyelerden gelen sıkıntılar ve buna yönelik çözüm önerileri Bakanlık yetkililerince cevaplandırıldı.