CCİ, sosyal, çevresel ve etik alanlardaki uygulamalarını ve performans sonuçlarını paydaşlarının bilgisine sunduğu 2013 CCİ Sürdürülebilirlik Raporu'nu 8 Ekim 2014'de yayınladı.

Bu yıl 6.'sı yayınlanan raporda, 1 Ocak - 31 Aralık 2013 döneminde Türkiye, Azerbaycan, Ürdün ve Kazakistan operasyonlarının sürdürülebilirlik alanındaki performans sonuçları ve uygulamaları ile Pakistan operasyonunun bazı iyi uygulamaları yer alıyor.

CCİ'nin 2013 sürdürülebilirlik raporu, uluslararası ölçekte yaygın olarak kullanılan Küresel Raporlama Girişimi'nin (Global Reporting Initiative; GRI) G4 ilkeleri doğrultusunda oluşturulurken, raporun hazırlanması sırasında Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact; UNGC), Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation; ILO), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (Universal Declaration of Human Rights), Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (Convention Against Corruption) ve Sera Gazları Protokolü (Green House Gas Protocol; GHG) gibi metodoloji ve standartlardan da faydalanıldı.

 

GRI G4 raporlama ilkelerini Türkiye'de bu yıl ilk defa uygulamaya koyan az sayıda firmadan biri olan CCİ, sürdürülebilirlik raporunda çevre, toplum ve insan başlıkları altında detaylı bilgiler paylaşıyor. GRI G4 standardının gerektirdiği "önceliklendirme çalışması"nın sonuçlarına göre raporun çerçevesi ve kapsamı oluşturuldu. Rapor kapsamında, bağımsız denetim şirketi EY tarafından ISAE 3000 standardına göre Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Ürdün operasyonlarında 2013 yılında tüketilen toplam enerji miktarı, ilgili litre başı enerji kullanımı, tüketilen toplam su miktarı, ilgili litre başı su tüketimi ve ürün başına ortaya çıkan toplam atık verileri, ayrıca Türkiye operasyonu için atık geri dönüşüm oranı verisi doğrulandı. Bu denetime ek olarak, 2013'de Türkiye'deki üretim, satış ve dağıtım operasyonları sonucunda ortaya çıkan sera gazı salınımları SGS tarafından denetlendi ve Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu'nun ISO 14064-3 2006 standardına uygun olarak ISO 14064-1 gerekliliklerini karşılayarak doğrulandı.

İnsan, Toplum ve Çevre

Giderek artan sürdürülebilirlik performanslarının önemi ışığında, raporda CCİ'nin ‘İnsan', ‘Toplum' ve ‘Çevre' boyutlarında faaliyete geçirdiği uygulamaların somut etkileri özetleniyor. 2020 hedefleri doğrultusunda istikrarla büyümeye devam eden CCİ, aynı kararlılığı çevresel ve sosyal sorumluluk uygulamalarında da sergiliyor.

Topluma katkı alanında her yıl yeniden belirlenen taahhütler 2013 yılında da ele alınmış olup, bu çerçevede CCİ'nin vergi-öncesi gelirinin %3'ü farklı toplumsal projelerde değerlendirilmek üzere Anadolu Vakfı'na bağışlandı. CCİ 3.2.1.Başla! sosyal sorumluluk projesi kapsamında 40,000 gence ulaşarak daha sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını aşıladı.

Çevreyi koruma konusuna üstlendiği sorumluluk kapsamında, CCİ bir yıl içerisinde sadece Türkiye'deki faaliyetlerinden 665 milyon litre suyu kaynağına geri döndürerek, 7,900 ev hanesinin yıllık su ihtiyacına eşit miktarda su tasarrufu sağladı. Kullanımı hızla yaygınlaştırılan çevreye duyarlı soğutucular sayesinde, sadece 2013 yılında 13,8 milyon ağacın temizleyeceği karbondioksit, daha oluşmadan önlenmiş oldu. Yine 2013 yılında gerçekleşen atık azaltma/geri dönüşüm çalışmaları sonucunda toplam atık geri dönüşüm oranı Türkiye operasyonlarında % 96, Ürdün operasyonlarında % 94,7, Kazakistan operasyonlarında % 90,3 ve Azerbaycan operasyonlarında ise % 99 olarak gerçekleşti.

Raporunun tamamını görmek için lütfen buraya tıklayın.