Atık Atlası Ortaklığı, Waste Atlas Partnership (D-Waste, ISWA, Leeds Üniversitesi, WtERT, Sweep-Net ve SWAPI), 2. Yıllık Atık Atlası Raporu'nda dünyanın en büyük 50 aktif çöplüğünün haritasını ve profilini çıkardı. Raporun sonuçları ilk olarak Eylül 2014'te Sao Paulo'da düzenlenen ISWA 2014 Dünya Kongresinde sunuldu.

1. Atık Atlası Raporu dünyada üretilen atığın yaklaşık %40'ının açık atık alanlarında sağlıksız bir şekilde bertaraf edildiğini ortaya çıkarmıştı. Bu çöplüklerin çoğu kentsel alanların yakınında olduğundan hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Ama çöplüklerden sadece genel hatlarıyla bahsetmek yeterli değil. Mevcut durumu, çöplüklerin yarattığı sağlık ve çevre sorunlarını, etkilenen nüfusu, bugünkü ve gelecekteki riskleri değerlendirerek başlangıç noktasının belirlenmesi gerekiyor.

 

Bugüne kadar dünyadaki en riskli çöplükleri tespit eden, bunların modernizasyonu, kapatılması ve/ya rehabilite edilmesi için uluslararası yardım çağrısında bulunan uluslararası ve eşgüdümlü bir çalışma yapılmamıştı.
Waste Atlas Partnership işte bu görevi üstlenerek bu alandaki ilk listeyi dünyadaki en büyük aktif çöplükleri derleyerek oluşturdu.

Dünyanın en büyük 50 aktif çöplüğü sadece yerel bir sorun olarak görülmemeli. Hazırlanan rapora göre bu çöplükler Fransa'nın nüfusuna yakın, yani 64 milyon kişinin günlük hayatını etkileyen; Büyük Giza Piramidinin hacminin 200-300 katı kadar, yani 0,6-0,8 km3 atığın depolandığı alanlar. 

Uluslararası Katı Atık Birliği ISWA'nın Yönetim Kurulu Üyesi, Bilimsel ve Teknik Komite (STC) Başkanı Antonis Mavropoulos ISWA 2014 Dünya Kongresinde sunduğu raporda "Bu çöplüklerin kapatılması ve rehabilitasyonu, sağlıklı atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, yerel değil küresel bir görev olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu. "Raporda yer alan listenin bu küresel görevin anlaşılmasına yönelik ilk adımı oluşturacağına güveniyorum" diye ekledi.
Her bir çöplüğün teknik, çevresel ve toplumsal yönleri hakkında kavramsal bir tablo çizebilmek için listedeki çöplükler görselleştirildi. Raporun içerdiği bilgiler arasında çöplükteki atığın ton cinsinden ağırlığı, atık tipi, çöplüğün kapladığı alan, alan başına düşen ton cinsinden atık miktarı (atık yoğunluğu), gayrı resmi atık toplayıcıları, 10 km mesafede yer alan yerleşimlerin nüfusu ve doğal kaynaklar gibi bilgiler yer alıyor.

Bu liste, kolektif kaynaklar ve bilimsel araştırmalar olmadan hazırlanamazdı. Waste Atlas Partnership veri göndererek katkıda bulunan yüzlerce kişi ve kuruluşa teşekkür ederek projenin sürdürülebilir olması için bu tür katkıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Teşekkür ettiği kurumlar arasında güncel veri edinme ve derleme çalışmaları için bilimsel destek sağlayan Leeds Üniversitesi de bulunuyor.

Raporu www.atlas.d-waste.com  adresinden indirebilirsiniz.