TÜRKTAY 2023'e Doğru Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Paneli 22-23 Ekim 2014 tarihinde Ankara Ticaret Odası Eski Konferans Salonunda düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin teşriflerinde TBMM Çevre Komisyonu Başkan Vekili Osman Kahveci ve Çevre ve Şehircilik Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün açılışında yer aldığı etkinlikte, ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla Ambalaj Atıkları Yönetimi ve Model Önerileri panele konuşmacı olarak katılmış; ÇEVKO Vakfı Atık Yönetimi Uzmanı Murat Körük ise "Ambalaj Atığı Yönetiminde Ekonomik Enstrümanlar" "Türkiye'de Atık Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar" konulu bir sunum yapmıştır.

 

Alanında uzman yaklaşık elli konuşmacının yer aldığı panelde Tehlikeli Atıkların Yönetimi, Tehlikeli Madde Danışmanlığı, Kültür Çevre ilişkisi Bağlamında Geri Dönüşüm Ekonomisi ve İnsan, Atık Yönetimi Yönetmeliği İle Atık Sektörüne Bakış ve Atıkların Yakıt ve Alternatif Hammadde Olarak Değerlendirilmesi, Atık Yönetiminde Finansman Modelleri, Ulusal ve Uluslar arası Uygulamalar, Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi Çalışmaları, Yenilikçi Üretim ve Atık Yönetimi, Atıkların Termal Yöntemlerle Enerjiye Dönüştürülmesinde Türkiye'nin Vizyonu, Kıstaslar, Teknik Kriterler, Karşılaştırmalı Maliyet Analizi, Çevresel Maruziyetler ve Sağlık, Çevre Hukuku gibi konular tartışıldı.