ISWA, RDN ve EXPRA önderliğinde, 9 Ekim'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te "Farklı Ülkelerdeki Kaynağında Ayrı Toplama Sistemlerinde Yaşanan Zorluklar, Engeller ve Fırsatlar" konulu bir çalıştay düzenlendi.

Geri kazanılabilir atıkların kayıtdışı toplanması; ekonomik krizlerle, verimsiz atık yönetim stratejileri ile, yasal düzenlemelerin ve ekonomik enstrümanların yetersiz kalması nedeniyle günden güne yaygınlık kazanan bir olgudur. Çalıştayda kayıtdışı atık toplama konusunda neler yapılabileceği ve katılan ülkelerin ne gübü sistemler geliştirdikleri masaya yatırıldı.

 

Türkiye adına ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer'in de sunum yaparak katkıda bulunduğu çalıştaya, aralarında iş dünyası aktörleri, akademisyenler, EPR uzmanları, yerel yönetim yetkilileri olmak üzere 13 ülkeden 80 temsilci katıldı.

Genel Sekreterimiz Mete İmer, kayıtdışı atık toplamada Türkiye gerçeklerini aktararak, bu konuda ÇEVKO Vakfı'nın geliştirdiği sisteme entegrasyon model önerileri ve belediye işbirlikleri konularında bilgiler verdi.

Çalıştay sunumlarına ulaşmak için http://lnkd.in/dek6jcA  adresini ziyaret edebilirsiniz.