200 m²'den büyük kapalı alana sahip toptan veya perakende satış yapan süpermarket, hipermarket vb. gibi kuruluşlar satış noktası konumundadır.

Yönetmeliğe göre satış noktalarının en temel yükümlülükleri;

  • Ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla toplama noktaları oluşturmak ve tüketicileri bu konuda bilgilendirmek,
  • Satış noktalarında oluşan ve ambalaj atığı toplama noktalarında biriktirilen ambalaj atıklarını oluştukları yerde, belediyenin sistemine geri kazanımını sağlamak üzere vermek, Bakanlıktan kod numarası almamış olan piyasaya sürenleri belirleyip Bakanlığa bildirmek, bu firmaların ürünlerini satmamak ve bu konuda yetkilendirilmiş kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
  • Plastik poşet kullanımını en aza indirmek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları her yıl Şubat ayı sonuna kadar genel merkezin bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne göndermek.
  • Ayrıca satış noktaları, özel markalı ürünlerinin ambalajları ile ithal ettikleri ürünlerin ambalajları için bir piyasaya süren olarak yönetmelikten doğan temel yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Piyasaya sürenlerin yükümlülüklerine ulaşmak için tıklayınız...

Yukarıda özetlenenler dışında satış noktalarının tüm yükümlülükleriyle ilgili olarak detaylı bilgi almak için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ni inceleyebilirsiniz.