ÇEVKO Vakfı üyesi Tetra Pak küresel düzeyde, sürdürülebilir ürünler geliştirme, değer zinciri boyunca ekolojik ayak izini azaltma ve geri dönüşümü artırma konularına odaklanan 2020 çevresel hedeflerine ulaşma yolunda büyük ilerleme kaydetti. Tetra Pak paketleme ürünlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için ahşap ve şeker kamışı gibi doğru yönetildiklerinde tekrar yetişen doğal kaynaklardan elde edilen yenilenebilir malzemelerin kullanımını artırmaya odaklanıyor. Tetra Pak ambalajlarının ortalama %75'i ahşaptan üretilmiş kartondan oluşuyor. Forest Stewardship CouncilTM (FSC) sertifikasına sahip olan Tetra Pak, dünya genelinde ürünlerini sorumlu biçimde yönetilen ormanlar ve diğer kontrol altındaki kaynaklardan temin etmeyi ve %100 oranda FSC sertifikalı karton kullanmayı hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda, 2012 yılındaki sertifikalı karton kullanımı %38 iken 2013'te %41'e yükselmiş durumda. Geçen sene tüketicilere ulaşan FSC etiketli Tetra Pak ambalaj sayısı, 2012'ye göre 5 milyardan fazla artış göstererek 32 milyara yükseldi.

Ekolojik ayak izinin azaltılması

Tetra Pak, bir yandan ticaret hacmini büyütürken, diğer yandan 2020 yılında iklim üzerinde yaratılacak etkiyi değer zinciri boyunca 2010 seviyesinde tutmayı hedef olarak belirledi. Bu amaca ulaşmak için Sera Gazları Protokolü Kurumsal Değer Zinciri Standardına uygun bir muhasebe ve raporlama sisteminin geliştirilmesi ve denetlenmesini de içeren bir dizi girişim devreye sokuldu. Tetra Pak 2010 ve 2013 yılları arasında satılan paketlerin sayısında %12 oranında artış sağlarken kendi faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlarını 2.000 ton CO2e (karbondioksit eşdeğeri) kadar azalttı. 2013 senesinde CDP (Karbon Saydamlık Projesi) puanını 77'den 91'e çıkararak endüstri ortalaması olan 49'un çok üzerinde yer aldı.
Tetra Pak Türkiye de, İzmir'de bulunan fabrikasında 1999-2013 yılları arasında karbon salımını yüzde 47 oranında azalttı. 2020 yılı sonuna kadar karbon emisyon düzeyini, artan üretim rakamlarına karşılık 2013 seviyelerinde tutmayı hedefleyen Tetra Pak, bu amaç doğrultusunda, önümüzdeki 5 yıllık büyüme hacmine karşılık, karbondioksit eşdeğeri emisyonunda göreceli olarak yüzde 40 oranında bir azalma gerçekleştirmeyi hedeflemektedir

Artan geri dönüşüm

Tetra Pak tüketici farkındalığını artırma, bilgi ve uzmanlık paylaşımı, toplama altyapısını geliştirme ve geri dönüşüm teknolojisinin gelişimini destekleme alanlarına odaklanarak 2020 senesinde küresel geri dönüşüm oranını %40'a çıkarmayı hedefliyor.

2013 yılında, Tetra Pak ambalajlarının geri dönüşüm oranı, yaklaşık 43 milyar paketle geçen seneye göre 4 milyarın üzerinde artış göstererek %24,5'e ulaştı. Toplama altyapısında büyük gelişme gösteren ABD pazarında tüketicinin geri dönüşüm altyapısına erişim oranı ise 2012 ile 2013 yılları arasında %41'den %48'e yükseldi. Bu yüzde yaklaşık 7,9 milyon yeni haneye karşılık geliyor.

Türkiye'de ise 1995 yılında başlanan Tetra Pak içecek kartonlarının geri dönüşümü her yıl gözle görülür derecede artarak yükseliş gösteriyor. 19 yıldan bu yana 8 milyardan fazla Tetra Pak paketi geri dönüştürülürken, 2013 yılında Türkiye'de satılan ambalajların geri dönüşümü yüzde 61'e ulaştı.

Tetra Pak, 2004'ten beri ilkokullarda çevre ve özellikle de geri dönüşüm ile ilgili bilinç düzeyini yükseltmek ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasına destek olmak için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Küçük Şeyler Doğayı Yeniler eğitimlerini yürütüyor. Proje, özellikle ilköğretim öğrencilerine, doğal kaynakların tasarruflu kullanımını ve yenilenebilir kaynakların önemini aktarmak, ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi alışkanlığını kazandırmak ve küçük çaba ve dokunuşlarla doğayı nasıl koruyabileceklerini anlatmayı hedefliyor. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin katkılarıyla yenilenen proje kapsamında, dokuz yılın sonunda 1 milyonun üzerinde öğrenciye ulaşıldı.

http://sustainability.tetrapak.com/