Ambalaj üretenleri ve/veya bu ürünleri ithal edenleri kapsamaktadır.

Yönetmeliğe göre ambalaj üreticilerinin en temel yükümlülükleri;

  • Bir önceki yıl üretilen ambalajlar için Ek-4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu'nu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermek,
  • Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak şekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmak,
  • Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında eğitim faaliyetleri yapmak ve bu faaliyetlere katkıda bulunmak,
  • Ambalaj atıklarını önleme ile ilgili tedbirleri almak,
  • Üretilen ambalajları sevk ederken kullanılan ambalajlar için piyasaya süren olarak yönetmelikten doğan temel yükümlülükleri yerine getirmek.

Piyasaya sürenlerin yükümlülüklerine ulaşmak için tıklayınız...

Yukarıda özetlenenler dışında ambalaj üreticilerinin tüm yükümlülükleriyle ilgili olarak detaylı bilgi almak için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ni inceleyebilirsiniz.