"İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması" konulu çalışma tamamlanarak, sonuçlar rapor haline getirildi. Raporun en önemli bulgusu: "Türk İş Dünyası iklim değişikliğiyle mücadeleye hazır!"

REC Türkiye ve TÜSİAD işbirliği ile kurulan İklim Platformu, Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişinde lider tutum sergileyen üye şirketleri desteklemeye devam ediyor    

Bu çerçevede yürütülen "İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması" konulu çalışma tamamlanarak, sonuçlar rapor haline getirildi.Hazırlanan rapor, küresel ölçekte şirketlerin iklim değişikliğine vermiş olduğu yanıtlara ilişkin yürütülmüş çeşitli çalışmaları temel alması açısından ulusal ölçekte yürütülmüş kapsamlı ilk örnek.


Raporda, şirketlerin iklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine ilişkin farkındalıkları, etkilenme düzeyleri, strateji ve uygulama planları; CEO'lar tarafından değerlendirilmiştir.


Raporun tamamına, yönetici özetine ve sunumuna aşağıdaki dosyalardan erişebilirsiniz.

İlgili Dosyalar
• CEO_Algi_Arastirmasi_Sunum_REC_Turkiye.pdf
Iklim_Degisikligi _CEO_Algı_Arastirmasi_Ozet.pdf
• Iklim_Degisikligi_CEO_Algi_Arastirmasi_Raporu.pdf

Kaynak : http://www.iklimplatformu.org/
İklim Platformu Sekretaryası
REC Türkiye