İç piyasaya kendi markasıyla veya ithal ederek ambalajlı ürün süren firmalar, yönetmeliğe göre piyasaya süren konumundadır.

Yönetmeliğe göre piyasaya sürenlerin en temel yükümlülükleri;

Bir önceki yıl piyasaya sürülen ambalajlar için Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu'nu elektronik yazılım programı üstünden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermek,

Piyasaya sürülen ambalajların, aşağıdaki yöntemlerden en az birini tercih ederek belli bir miktarını toplatmak ve geri kazanımını sağlamak,

  • Ürünlerin ambalajlarına depozito uygulamak,
  • Belediyelerle sözleşme yapmak,
  • Yetkilendirilmiş Kuruluş ile sözleşme yapmak

Geri kazanım hedeflerinin sağlanması için geri kazanım kapasitesi oluşturmak,

Yukarıda özetlenenler dışında piyasaya sürenlerin tüm yükümlülükleriyle ilgili olarak detaylı bilgi almak için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ni inceleyebilirsiniz.