• 1 Kasım 1991 ÇEVKO kuruldu.
 • 1 Kasım 1991 Kurucu başkan Salih Zeki ÖCAL ( yönetim kurulu başkanı )
 • 1991 ÇEVKO Vakfı logosunun belirlenmesi
 • 1991 Çevre Bakanlığı kuruldu
 • 1991 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • 1992 ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Ali BEBA seçildi. ( 6 ocak )
 • 1992 İlk kaynakta ayrı toplama çalışması belediye ile işbirliği : Bakırköy Belediyes
 • 1992 İlk toplama ayırma tesisi: Bakırköy Belediyesi ambalaj Atıklarını Toplama ve Ayırma Tesisi
 • 1993 ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak Okyar Yayalar seçildi. ( 14 ocak )
 • 1994 AB'de94/62/EC sayılı Ambalajlama ve Ambalaj Atıklarına İlişkin Direktif yürürlüğe girdi
 • 1996 ÇEVKO Vakfı İktisadi İşletmesi kuruldu.
 • 2002 Pro-Europe üyeliği ve Yeşil Nokta marka kullanımı
 • 2003 Çevre ve Orman Bakanlığı kuruldu. ( Çevre ve Orman Bakanlıkları birleştirilerek tek bir bakanlık kuruldu.)
 • 2004 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlandı.
 • 2005 ÇEVKO Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş ilan edildi.
 • 2007 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yeniden yayımlandı
 • 2009 Gelecek için Geri Dönüşüm projesi ile eğiticinin eğitimleri
 • 2010 Çevreci Kedi Çevki çocuk tiyatrosu
 • 2010 ISWA üyeliği ( International Solid Waste Asociation - Uluslar arası Katı Atık Birliği )
 • 2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu. ( Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlıkları birleştirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu)
 • 2011 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yeniden yayımlandı
 • 2011 ÇEVKO 20. Yıl zirvesi, İstanbul " Değişen Dünya, Kirlenen Çevre ve Artan Sanayi Sorumluluğu"
 • 2011 ÇEVKO Çocuk Eğitim Sitesi : www.cevkococuk.org yayında.
 • 2012 ÇEVKO Modeli,Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden en iyi uygulamalardan biri oldu.
 • 2013 AB'de Ambalaj Atığı Yönetim Sistemleri Uluslar Arası Kongresi, Ankara
 • 2013 EXPRA üyeliği ve yönetim kurulunda yer alınması (Extended Producer Responsibility Alliance - Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği)
 • 2014 Yeşil Nokta Ödülleri düzenlendi. www.yesilnoktaodulleri.org