Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik yapılan uygulamalar, belediyeler, lisanslı firmalar ve ÇEVKO Vakfı'nın ortak çalışması ile sürdürülmektedir. Bu uygulamalar hayata geçirilirken, kademeli bir yaygınlaşma öngörülmektedir. Çünkü uygulamanın başarılı olmasının sağlanabilmesi için öncelikle ulaşım problemi olmayan, tüketim miktarı yüksek ve düzenli yapılaşmanın olduğu yerleşim alanları tercih edilmelidir. Çalışmalar ilk uygulama bölgesinden başlayarak ambalaj atıkları yönetim planı aşamalarına göre belediye sınırlarının tümüne yaygınlaştırılmaktadır.

Yaygınlaşmanın temeli; eğitim ve bilgilendirmedir. Konut sakinleri, işyeri sahipleri, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, ilköğretim öğrencileri eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Hedef kitlenin özelliklerine göre farklı eğitim ve bilgilendirme yöntemleri uygulanmaktadır. ÇEVKO Vakfı  tüketiciye yönelik tüm eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini organize ettiği gibi,.bu  kapsamında kullanılacak dokümanları (afiş, broşür, çıkartma, okul eğitim kitapları vb.) ve diğer görsel araçları  (sunumlar, filmler)  da temin etmektedir.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde tüketicilere, kaynakta ayrı toplama uygulamasının amacı, hangi atıkların ambalaj atığı olduğu, kaynakta ayrı toplamanın faydaları ve uygulamaya nasıl katılım sağlayabilecekleri profesyonel ekipler tarafından aktarılmaktadır. Ayrıca ambalaj atıklarının ayrı toplanmasının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatılmaktadır. Konut sakinleri, işyeri sahipleri, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, ilköğretim öğrencileri eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Kapı Kapı Bilgilendirme ÇalışmalarıKapı Kapı Bilgilendirme ÇalışmalarıKapı Kapı Bilgilendirme Çalışmaları

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında. 2013 yılında kapı-kapı dolaşılarak bilgilendirme çalışmaları yapılmış ve 1 milyon 333 bin kişiye ulaşılmıştır. Bilgilendirme faaliyetleri devam ettikçe haklın bilinci artmış ve kaynağında ayrı toplama uygulamasına katılım sağlayan kişi sayısında önemli artışlar gözlenmiştir. Bilgilendirme çalışmaları ile 2013 yılı sonunda toplam 4 milyon 250 bin konutta 17 milyon 866 bin kişiye ulaşılmıştır.