Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde yer alan Madde 8 de belediyelerin görev ve yetkileri yer almaktadır.
24.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ'NİN 8. Maddesi (Belediyelerin görev ve yetkileri) 2. Fıkrasının (Belediyeler) b Bendine istinaden İlçe belediyeleri Ambalaj Atığı Yönetim Planı hazırlamak ve Çevre ve Şehircilik bakanlığının onayına sunmak ile yükümlüdür.Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlamayan İlçe Belediyeleri ile ilgili cezai yaptırımlar, Çevre Kanunu'nun 20. Maddesi uyarınca İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından uygulanır.
ÇEVKO Vakfı olarak bir ilçe belediyesi ile işbirliği sözleşmesi imzalayabilmemiz için;

  1. Belediyenin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma konusunda Çevre Lisansı/Geçici Faaliyet Belgesi almış bir firma ile en az 3 yıllık sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Eğer belediye toplama ve ayırma işini kendisi yapacaksa, kendi bünyesinde kurmuş olduğu tesise Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma konusunda Çevre Lisansı/Geçici Faaliyet Belgesi almış olması gerekmektedir.
  2. Belediyenin ambalaj atıklarını toplama ve ayırma konusunda sözleşme imzalamış olduğu lisanslı firma ile ÇEVKO arasında, ilçeden toplanan ve geri dönüşüm firmalarına gönderilen ambalaj atıklarının belgelendirilmesi konusunda bir mutabakat sağlanması gerekmektedir. (Belediye toplama ayırma işini kendisi yapıyor ise söz konusu mutabakatın belediye ile ÇEVKO arasında sağlanması gerekmektedir.)
  3. Belediyenin, onaylı bir ambalaj atıkları yönetim planı olması gerekmektedir. Eğer onaylı bir ambalaj atıkları yönetim planı yoksa belediye, ÇEVKO ve lisanslı firmanın işbirliği içerisinde bu planın hazırlanması ve bakanlığın onayına sunulması gerekmektedir. İşbirliği çalışmalarına, yönetim planı onaylandıktan sonra başlanabilir.