sevkiyatAvrupa Birliği’nde oluşan atıkların üçüncü ülkelere ihracatına kısıtlama getiren Atık Sevkiyatı Tüzüğü 30 Nisan 2024 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. 20 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren Tüzük kapsamında, atık ihracatına ilişkin olmayan hükümler 20 Mayıs 2026 tarihinde, plastik atık ihracat kısıtlamalarına ilişkin hükümler 21 Kasım 2026 tarihinde, plastik harici diğer atık türlerinin ihracatına ilişkin hükümler ise 21 Mayıs 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. 45. Madde kapsamında uygulanacak olan izleme süreci ise plastik atıklar hariç mevzuatın yürürlük tarihi olan 20 Mayıs 2024 itibarıyla uygulanmaya başladı.

Eurostat verilerine göre 2022 yılında 12.4 milyon ton ile Türkiye AB’nin atık ihracatından %39 pay almış ve en çok atık ihracatı yaptığı ülke olmuştur. Bu nedenle, Tüzüğün getirdiği düzenlemelerden en az şekilde etkilenmek ve geri dönüştürülmüş içeriğe erişimde hammadde güvenliğinin sağlanabilmesini teminen, ülkemiz atık yönetimi kapsamında alınacak önlemlerin planlanmasında Tüzük ile aranan şartların da göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

AB Atık Sevkiyatı Tüzüğü Bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.