123Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Bakü’de düzenlenecek COP29 İklim Zirvesi’nde en kritik gündem maddelerinden birinin iklim finansmanı olacağını belirtti.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin temiz enerji teknolojilerine geçişi için gerekli finansmanın sağlanması üzerinde durulacak.

COP29’un hazırlıkları ve önemi

Fatih Birol, COP29 İklim Zirvesi’nin hazırlıkları kapsamında yaptığı açıklamalarda, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerji teknolojilerine geçişi için finansmanın kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Bu yıl 11-22 Kasım 2024 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilecek COP29’un, enerji dönüşümünde önemli adımlar atılması için bir platform olacağını belirtti​​​​.

Yenilenebilir enerji ve iklim taahhütleri

Geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen COP28’de, yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030 yılına kadar üç katına çıkarılması ve enerji verimliliğinin iki katına çıkarılması hedefleri belirlenmişti. Bu taahhütler, yaklaşık 200 ülke tarafından kabul edilerek küresel bir anlaşma haline geldi. COP29’da da benzer taahhütlerin geliştirilmesi ve finansmanının sağlanması üzerinde yoğunlaşılacak​​​​.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli

Fatih Birol, Türkiye’nin yenilenebilir enerji tedarik zincirinde önemli bir rol üstlenebileceğini ve bu alanda ciddi adımlar attığını belirtti. Türkiye’nin gelecek beş yıl içinde yenilenebilir enerji kapasitesini %60 oranında artırabileceğini ve bu büyümenin büyük kısmının güneş ve rüzgar enerjisinden geleceğini söyledi. Ayrıca, jeotermal enerji alanında da Türkiye’nin önemli adımlar attığını ifade etti​​​​.

İklim finansmanının gerekliliği

Dünya genelinde temiz enerji yatırımlarının gerçekleşebilmesi için mevcut finansmanın üç katına çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi bölgelerde yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında büyük zorluklar yaşanıyor. Bu bölgelerdeki ülkelerin, yenilenebilir enerji teknolojilerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla uluslararası finans kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyuluyor​​.

Küresel enerji krizi ve temiz enerjiye geçiş

Fatih Birol, mevcut küresel enerji krizinin temiz ve güvenli enerjiye geçişi hızlandırdığını belirtti. Yenilenebilir enerji teknolojilerinde ciddi bir canlanma ve büyüme yaşandığını ifade eden Birol, bu durumun enerji arz güvenliği, yüksek fosil yakıt fiyatları, uzun vadeli temiz enerji politikaları ve iklim değişikliği ile mücadele gibi dört ana nedeni olduğunu belirtti​​.

İlk yüksek düzeyli enerji dönüşümü diyaloğu

Bu yılın başlarında, COP29 Başkanlığı ve IEA tarafından düzenlenen ilk Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu, Paris’te gerçekleştirildi. Toplantıya dünya genelinden 70’ten fazla enerji ve iklim lideri katıldı. Toplantıda, COP28’de alınan enerji taahhütlerinin nasıl hayata geçirileceği ve küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırma hedefinin nasıl gerçekleştirileceği tartışıldı. Katılımcılar, gelişmekte olan ülkelerdeki enerji dönüşümüne finansal destek sağlanmasının önemine vurgu yaptılar​​​​.

Birol’un Azerbaycan ziyareti

Fatih Birol, COP29 öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 3 Haziran’da bir araya gelecek. Bu ziyarette, COP28’de elde edilen başarıların COP29’da nasıl daha ileriye taşınabileceği ve Azerbaycan’ın temiz enerji dönüşümündeki rolü üzerinde durulacak. Birol, bu görüşmelerin iklim finansmanının sağlanması konusunda önemli adımlar atılmasına katkı sağlayacağını belirtti​​.

Sonuç

İklim değişikliği ile mücadelede en büyük zorluklardan biri olan finansman sorunu, COP29 İklim Zirvesi’nin ana gündem maddesi olacak. Gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçiş süreçlerinde finansman sorunlarının çözülmesi, küresel enerji dönüşümünde önemli bir adım olacak. Bu bağlamda, Türkiye’nin de yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirmesi ve uluslararası işbirliklerini artırması büyük önem taşıyor.

Kaynak : Yeşil Haber