İlgili resmi gazete linki aşağıdaki gibidir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220621-1.htm