EU27+3'te 2020 yılında toplam kurulu plastik geri dönüşüm kapasitesi bir önceki yıla göre 1,1 milyon arttı. Yeni rakamlar, plastik geri dönüşüm endüstrisinin, plastikleri döngüsel hale getirme yolundaki direncini de göstermektedir. Pandeminin getirdiği zorluklara rağmen gerçekleşen sektördeki bu olağanüstü büyüme, yeni direktif hedeflerinin yönlendirdiği artan talep sayesinde mümkün oldu.

Veriler, PET, esnek PO ve sert HDPE & PP'nin toplam plastik geri dönüşüm kapasitesinde en büyük payı elinde tuttuğunu ve yaklaşık %80'i temsil ettiğini göstermektedir. Ayrıca, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa, plastik atık geri dönüşümü için en yüksek kapasiteye sahiptir.

Sert HDPE & PP, %20'nin üzerinde bir oranla geri dönüşüm kapasitelerinde en yüksek artışı kaydederken, esnek PO ise yaklaşık %10 oranında büyüdü. Toplama, ayırma ve geri dönüşümdeki hızlı teknolojik gelişmeler bu gelişmeleri kolaylaştıran faktörler arasındaydı. Plastik Geri Dönüşümcüler Avrupa Başkanı Ton Emans, "Yeni iş modelleri sektörümüzde çok çeşitli fırsatlar yaratıyor," diyerek, "Bu durum, filmden filme geri dönüşüm için de geçerlidir ki, bir zamanlar zor kabul edilirdi. Bugün ise pazarın olgunlaştığının bir kanıtı" diye ekledi.

7,7 milyar € ciro ve toplam 9,6 milyon ton kurulu geri dönüşüm kapasitesi ile Avrupalı geri dönüşümcüler, plastik atıkların ele alınmasında bulmacanın önemli bir parçası ve karbon nötr bir Avrupa'ya katkıda bulunmak konusunda önemli bir rol oynamaktalar. Kapsamlı yasal destek, ek toplama ve yüksek kaliteli ayıklama tonajlarının yolunu açarken, geri dönüşüm teknolojilerine ve altyapılarına yapılan yatırımları da teşvik ederek, 2030 yılına kadar plastik geri dönüşüm kapasitelerinin üç katına çıkmasına olanak sağlayacaktır.

Bu büyümenin yarattığı ivmeden yararlanan geri dönüşümcüler, değer zincirinin dört bir yanından aktörlerle işbirliği yapmaya devam ederken, plastikleri döngüsel hale getirme mücadelesinin ön saflarında yer alıyor.

Kaynak:https://plastics-recyclers-europe.prezly.com/plastic-recycling-industry-continues-fast-paced-efforts-towards-reaching-the-eu-targets

 Plastik geri dönüşüm endüstrisi, AB hedeflerine ulaşma yolunda çabalarını tempolu şekilde sürdürüyor