Komite, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (CBAM) daha geniş bir çerçevede ve daha hızlı şekilde uygulanmasının önünü açmış oldu. Ayrıca komite AB karbon yutak alanlarıyla ilgili hedeflerini de yükseltti ve böylece AB’nin 2030 yılına kadar seragazı emisyonu hedefi %57’ye yükselmiş oldu. Tüm üye ülkelere %10 ila % 30 arasında değişen oranlarda azaltım gerçekleştirme sorumluluğu getirildi. Bir sonraki aşamada düzenlemeler Parlamento genel oturumunda oylanacak. Komite’de onaylanan konu başlıkları şu şekilde:

Emisyon Ticaret Sistemi

• Binalar ve karayolu ulaşımı için yeni bir emisyon ticaret sistemi kurulması

• Serbest tahsisatların 2026-2030 yılları arasında kademeli olarak devre dışı bırakılması

• Yeni bir teşvik-cezalandırma sisteminin 2025’e kadar getirilmesi

• Gelirlerin yalnızca AB ve üye ülkelerdeki iklim eylemi için kullanılması

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM)

• CBAM’nin daha önce devreye alınması ve serbest tahsisatların 2030 itibarıyla sona ermesi

• Organik kimyasallar, plastik, hidrojen ve amonyağın yanı sıra dolaylı emisyonların mekanizmaya dahil edilmesi

• En az gelişmiş ülkelerin CBAM gelirleri ile desteklenmesi

• Merkezi bir CBAM otoritesinin kurulması”

Kaynak: TSKB Bülteni