KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ 

• Türkiye’de çevrenin korunması, kaynak israfının önlenmesi ve ekonomiye katkı amacı ile ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda uzmanlaşmış, Türkiye’nin önder kurumu olarak; müşterilerine, paydaşlarına ve topluma, güvenilir ve kaliteli hizmet sağlamak.
• Geri kazanım bilincini yaygınlaştırmak için sanayi kuruluşlarına, yerel yönetimlere, lisanslı firmalara ve paydaş zincirinde yer alan diğer kurumlara eğitimler vermek. Tüketicilere ve özellikle çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
• İlgili yasal düzenlemelere, Yeşil Nokta markasını temsil eden PRO Europe’un gereklerine uymak ve faaliyetlerini üyesi bulunduğu, Avrupa’da konusunda yetkin kuruluş olan EXPRA’nın temel prensiplerine de uygun olarak sürdürmek.
• Yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla, yönetim sistemi şartlarına uyarak hedefler belirlemek, bu hedefleri gözden geçirmek ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
• Tüm iş süreçlerinde, faaliyetlerinin yasal ve çevresel etkilerini izleyerek gerekli durumlarda kirliliğin kaynağında engellenmesine ilişkin iyileştirmeler yapmak.