Pınar Su ve İçecek, her bir damlaya sahip çıkıyor

Sürdürülebilir bir yaşam için attığı adımları açıklayan Pınar Su ve İçecek, her yeni yatırımında “verimlilik”, “suyun adil paylaşımı ve sosyal eşitlik”, “çevre sağlığı ve ekosistem devamlılığı” ilkelerini ön planda tutuyor.

Türkiye’yi ilk kez 1984 yılında ambalajlı su ile tanıştıran Pınar Su ve İçecek, o günden bu yana sürdürülebilir yaşam politikası doğrultusunda; su kaynaklarının korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve karbon ayak izinin küçültülmesi, atığın kaynağında ve ürünün yaşam döngüsü boyunca azaltılması, geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımının artırılması, enerji ve su verimliliğini artıran uygulamaların üretim proseslerine entegre edilmesi gibi çevre dostu uygulamalarla önemli başarılara imza atıyor.

2021 yılında su verimliliğimiz yüzde 96’ya ulaştı

Dünya üzerindeki içilebilir her bir damla suyun önemini bilerek sorumlu üretim anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, “Su kaynaklarının etkin bir şekilde korunması ve verimli kullanılması hususlarında elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Doğal alanlarda konumlanmış üç farklı lokasyonda yer alan su kaynaklarından üretim yapıyoruz. Ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için de kaynaklardan çekilen suyun toplam debisinin yüzde 30’unu doğal ortama bırakıyoruz. Üretim hatlarımızda gerçekleştirdiğimiz otomasyona dayalı uygulamalarımızla atık su miktarını da düzenli olarak azaltıyoruz. 2021 yılında; üretim proseslerinden kaynaklanan atık su miktarını bir önceki yıla kıyasla Bursa Uludağ tesisimizde birim üretim başına yüzde 26,31 oranında, Sakarya Gökçeağaç tesisimizde birim üretim başına yüzde 16,2 oranında, Aydın Madran tesisimizde ise yüzde 18,86 oranında azalttık. 2020 yılında yüzde 95 olan toplam su verimliliğimiz; üretim hattı yıkamaları, evsel kullanım alanları ve dolum firelerinin azaltılmasına yönelik yapılan iyileştirmeler sonucunda 2021’de %96’a yükseltildi. 2022 yıl sonu itibari ile bu oranı en az %97 seviyesine çekmeyi hedefliyoruz.” dedi.

40 ton plastik atığın önüne geçildi

Üretim sürecinden itibaren çevresel ve sosyal fayda gerekliliklerini yerine getirdiklerini belirten Kalpaklıoğlu, “Faaliyetlerimizden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için çevre dostu uygulamaları hayata geçiriyoruz. Son 10 yılda pet şişe üretiminde kullandığımız ambalaj ve kapak malzemelerinin plastik miktarını düzenli olarak azalttık. 2020 yılında ambalaj ağırlıklarındaki düşüş 0,5L ürün grubunda %26’ya, 0,33L ürün grubunda %23’e, 1,5L ürün grubunda da %18’e ulaştı. Ürün paketlerinde yapılan gramaj optimizasyon çalışmaları ile shrink ve strech kullanımında, belirli ürün gruplarında, %10 ile %15 arasında azaltım sağlandı. 2021 yılında da devam eden gramaj azaltım çalışmaları ile ambalajlı su ürün gruplarında polietilen tereftalat ambalaj malzemesi kullanımı % 7,37, içecek ürün gruplarında ise %13.58 azaltıldı. Bu çalışmaların sonucu olarak yaklaşık 40 ton plastik atığın kaynağında azaltımı sağlandı. Plastik sorumluluğumuz kapsamında halen devam eden projelerimiz ile, 2024 yılına kadar polietilen plastik kullanımında % 15 azaltım hedefliyoruz. Polietilen tereftalat ambalaj malzemesi azaltımında ise 2022 yılı sonu itibari ile % 10 azaltım oranına ulaşmayı hedefliyoruz. Üretim prosesindeki yalınlaştırma ve verimlilik çalışmaları ile atık su deşarjımızı 2022 yılı sonuna kadar en az % 5 daha azaltmış olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Karbon ayak izi % 31,75 oranında azaltıldı

Pınar Su ve İçecek, suyun korunmasının ve yönetiminin yanı sıra iklim değişikliğine sebep olan tüm faktörlerin bertaraf edilmesi için de çaba gösteriyor.Bu kapsamda enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve operasyonel iyileştirme çalışmaları ile birim ton üretim başına ortalama karbon emisyonunu her yıl daha da azaltıyor. Üretim alt yapısına yaptığı yeni teknolojik yatırımlarla plastik miktarını düzenli olarak düşüren Pınar Su ve İçecek, çevresel atık miktarını da azalttı. Bu sayede düşük gramajlı şişelerin şişirme sürecinde daha az enerji harcayarak, 2021 yılında ton ürün başına elektrik enerjisi tüketimini 2016 yılına göre yüzde 16 oranında düşürdü. Pınar Su ve İçecek, enerji verimliliğini artırırken, atık miktarının kaynağında azaltılmasını da sağladı ve üretim tesislerindeki karbon ayak izini küçülttü. Küresel çapta da sorumluluk almak amacıyla, ürünlerinde karbon denkleştirmesi gerçekleştiren Pınar Su ve İçecek, 2020 yılında Türkiye’de ilk Karbon Nötr Sertifikalı Ambalajlı Doğal Kaynak Suyu ve İçecek Ürün’lerini üretti. Endüstriyel prosesler ve evsel enerji tüketimleri kaynaklı açığa çıkan sera gazı emisyonunu azaltmak ve engellemek amacıyla; enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve operasyonel iyileştirme çalışmalarını yıl boyunca sürdüren Pınar Su ve İçecek, karbon ayak izi hesaplamalarına başladığı 2010 yılına kıyasla, 2021 yılında % 31,75 oranında azaltırken, 2022 yılında devam eden projelerle bu oranı %33’e çıkarmayı hedefliyor.