Komisyon 2030 hedefini %40’dan %45’e çıkaracak plan üzerinde çalışıyor

Avrupa Komisyonu birliğin Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerji hedefini artırmaya hazırlanıyor.

Komisyonda plan hakkında bilgi veren, Avrupa Komisyonu Enerji Müdürlüğü, Başkan Vekili Mechthild Wörsdörfer konuşmasında Mayıs ayında açıklanacak planda 2030 yılı için yenilenebilir enerji hedefinin, mevcut %40 seviyesinden asgari olarak %45 seviyesine çıkarılması için çalıştıklarını söylerken, bunun enerji fiyatlarını artırma etkisine karşın etki analizini sürdürdüklerini kaydetti.

Wörsdörfer yayınlanacak çalışmada bu hedef doğrultusunda birlik ülkelerinde yenilenebilir enerji yatırımları için izin süreçlerinin hızlanması ile ikili tedarik anlaşmalarının (PPA) yaygınlaşması için çok net ve somut önerilerin yer alacağına da vurgu yaptı.

Mechthild Wörsdörfer ısıtma ve soğutma amaçlı enerji tüketiminin yüksek seviyesine karşın, bu alanlarda yenilenebilir enerji payının artmasına yönelik çok az ilerleme kaydedildiğinin altını çizerken, açıklanacak planda bu iki alan için asgari bir yenilenebilir hedefi belirleneceğinin bilgisini de verdi.

Biyokütlenin birliğin yenilenebilir kaynaklı enerji üretiminin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini de söyleyen Wörsdörfer buna karşın bu faaliyetin biyoçeşitlilik ve karbon yutakları üzerindeki etkisini asgaride tutmak için orman biyokütlesine yönelik daha katı sürdürülebilirlik kriterleri uygulanması gerektiğini belirtirken, açıklanacak planda bu alanda 5 MW ile sınırlandırılmış daha fazla kuruluma yönelik önerinin yer alacağını söyledi.

Planda yer alacak diğer bir önemli madde de yenilenebilir enerji kaynaklı hidrojen üretiminin birliğin yenilenebilir enerji direktifi içinde tanımlanacak ve destek koşullarının belirlenecek olması olacak.