Avrupa Komisyonu Döngüsel Ekonomi Eylem Planı çerçevesinde 30.3.2022 tarihinde bir dizi yeni strateji ve yasal düzenleme önerisi sunmuştur. Öneri "sürdürülebilir ürünler için eko-tasarım yönetmeliği taslağı", "sürdürülebilir ve döngüsel tekstil için AB stratejisi" ve "yapı malzemeleri yönetmeliği"ni içermektedir. Bu kapsamda Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ile ürünün toplanmasından döngüsel ekonomiye kazandırılmasına kadar tüm alanlardan üreticinin bizzat sorumlu olması için AB düzeyinde ortak kurallar geliştirilmesi hedeflenmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü, AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi tarafından hazırlanan paketle ilgili bilgi notunu aşağıda ilgilerinize sunarız.

https://cevko.org.tr/images/Dongusel_Ekonomi_30_Mart.pdf