ÇEVKO Vakfı, Türkiye'de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991'de ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarının girişimleri ile kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir vakıftır. 

VİZYONUMUZ:

Kendimizi Türkiye’de çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini sanayinin öncülüğünde geliştirmeye adıyoruz.

MİSYONUMUZ:

Türkiye’de değerlendirilebilir atıklar konusunda sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin geliştirilebilmesi için;

  • Sanayinin sorumluluğunu üstlenmek ve yerine getirmek.
  • Sanayinin görüşlerini tüm paydaşlara ileterek atık yönetimi ile ilgili çağdaş yasal altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak.
  • Yasal altyapı çerçevesinde kaynağında ayrı toplama, ayırma ve geri dönüşüm uygulamalarının ülke geneline yayılması için yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.
  • Atık yönetimi konusunda yurtiçi ve yurtdışı uygulamalarını dikkate alarak bilgi birikimini sağlamak, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkin tanıtım, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, AR-GE çalışmalarına katılmak, ilgili paydaşlara danışmanlık ve teknik destek vermek.

 yesil nokta k

2003 yılında uluslararası "Yeşil Nokta" markasının Türkiye'deki kullanım hakkını elde eden ÇEVKO Vakfı, Avrupa'da yaygın olan bu markayı kullanan geri kazanım örgütleri ailesine katılmış ve ülkemizi Avrupa Birliği'nde temsil etme hakkını kazanmıştır. 

1991'de 14 üye ile yola çıkan ÇEVKO Vakfı, Türkiye'nin AB'ye uyumu sürecinde 2005 yılında yayınlanan "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş ilan edilmiştir. 2013 yılında yenilenen Yetki Belgesi 2023 yılına kadar geçerliliğini korumaktadır.

ÇEVKO Vakfı 2005 -2020 yılları arasında temsil ettiği piyasaya süren firmaların geri kazanım yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için yerel yönetimler ve lisanslı firmalarla iş birlikleri geliştirmiş, 7.608.700 ton ambalaj atığının kaynağında ayrı toplanmasını sağlayarak çevreye ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmuştur. Düzenlediği eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda toplumsal farkındalık yaratılmasında etkin rol oynamıştır.

ÇEVKO Vakfı, kuruluş amaçları doğrultusunda yaptığı tüm çalışmalarda "Entegre Atık Yönetimi" ilkelerini benimsemektedir. Entegre Atık Yönetimi ile yerel yönetimlerin, sanayinin ve tüketicilerin sorumluluk paylaşımını ön planda tutan projeler geliştirmektedir. İklim Değişikliği ve Döngüsel Ekonomi konularında da çalışmalarını sürdürmektedir.

 

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ:

kalite