Prokets logo renkli r

 

ÇEVKO Vakfı olarak 30 yılı aşan bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ile geliştirmiş olduğumuz PROKETS ile atık yönetim süreçlerini daha etkin ve daha verimli hale getiriyoruz.

Faaliyet alanı ve büyüklüğü fark etmeksizin faaliyetleri sonucu atık ortaya çıkan tüm işletmelerin kullanımına uygun olarak tasarlanmış kaynak yönetim modeli ve atık yönetim sistemi olan PROKETS’i geliştirdik. PROKETS, mevcut uygulamaların verimini geliştirmek, yeni hayata geçirilecek sistemler için ise doğru başlangıçlar yapabilmek için tasarlandı.PROKETS tüm ihtiyaçları karşılayacak ve müşteri talepleri çerçevesinde özelleştirilebilecek şekilde hazırlandı.

PROKETS, faaliyetleri sonucu atık ortaya çıkan tüm işletmelere,

  • Mevzuat gerekliliklerinin takibi
  • Mevcut atık yönetim uygulamalarının Sıfır Atık Yönetim Sistemine uyumu
  • Sıfır Atık Belgesine sahip işletmelerin sürekli iyileştirme kriterinin geliştirilmesi
  • Entegre Çevre Bilgi Sistemi bildirimlerine/beyanlarına esas raporlar oluşturulması
  • Kurumsal hedeflerin izlenebilirliğinin sağlanması

ve benzeri konularda hizmet verebilecek yetkinlikte bulut tabanlı, mobil bir sistemdir.

PROKETS NASIL ÇALIŞIR?

Mevcut Durum Analizi ve İhtiyaçların Belirlenmesi:

NACE kodunuz, yerleşim alanınız, atık yönetiminize göre mevzuat ve teknik kriterler açısından mevcut durumunuz Sıfır Atık Yönetim Sistemi yükümlülüklerini de kapsayacak detayda analiz edeceğiz. Uyumluluk ve kullanım alanlarına göre farklılıkları tespit edip, ihtiyaç haritasına yönelik ön rapor hazırlayacağız.

Atık Takip Sistemi:

PROKETS’i kullanarak İşletmenizdeki atık yönetim altyapısını mevzuata göre değerlendirebilir, geliştirme alanlarını belirleyebilirsiniz.

Mevcut durumunuzu değerlendirip, uygulamalarınızın mevzuata ve ihtiyaca uygunluğunu değerlendirip, sizlerle birlikte sistemin yeni şeklini belirleyeceğiz. İşletmenizdeki tüm konteynerlere PROKETS için tasarlanan ve mevzuata uygun özelliklerdeki etiketleri yapıştıracağız. Bu sayede artık nerede, ne var bileceğiz.

Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçiş için gerekli alt yapıyı kuracağız ve/veya Sıfır Atık belgeniz kapsamındaki yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi sağlayacağız.

İster bir, ister onlarca atık türünü ilgili atık kodlarından PROKETS ile noktasal olarak izleyebilir, değişimlerini gözlemleyebilirsiniz. Biriktirme ekipmanlarından, depolandığı alanlara, çözüm ortaklarınıza kadar ki tüm süreçlerinizi veri zinciri ile takip edebileceksiniz.

PROKETS ile farklı ilçe, il hatta farklı ülkelerdeki işletmelerinize ilişkin verileri aynı anda ve karşılaştırmalı olarak izleyebilirsiniz.

Uyarı ve Hatırlatma:

Başta izinler/lisanslar olmak üzere çevre mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen kontrol ve değerlendirmeler ile güvenli tarafta kalmanız sağlayacağız.

Her adımda edinilen bilgiler mevzuat ve teknik kriterler açısından değerlendirilir. Gerekli hatırlatmalar, bilgilendirmeler ile atık yönetimi ve sıfır atık ajandanız oluşturacağız.

E- kütüphane ile sisteme yükleyeceğiniz belgeleriniz için alternatif depolama alanı, izin / lisanlarınız için e-ajanda ve çevre mevzuatındaki güncellemelere yönelik eş zamanlı olarak takip imkanı sağlayacağız.

Eğitim:

Sistemin kurulmasından önce ortak belirlenecek bir takvim dahilinde üst yönetime, çalışanlara ve toplamayı yapacak personele eğitimler vereceğiz. Personelin farkındalığının artarak devamı ve yeni personelin bilgilendirilmesi amacı ile yenileme eğitimleri organize edeceğiz.

Veri Oluşturma, Raporlama ve Analiz:

Veri zinciri ile elde edilen tüm veriler atık türlerini, miktarlarını, oluştuğu noktaları, toplanma ve depolanma sürelerini, izin/lisans alma ve yenilemeleri detayında izleyebilir ve raporlarını oluşturabilirsiniz. Hangi birimden hatta hangi konteynerden ne kadar atık çıktığını PROKETS i kullanarak eş zamanlı olarak izleyebilir, raporlayabilir, verim takibi yapabilirsiniz.

Özel hesaplama algoritması ile tartım sistemi kullanmadan veri oluşturabilir veya tartım sistemleri ile entegrasyonunu sağlanarak ölçüm verilerini noktasal izleme kaybedilmeden elde edilirsiniz.

Yasal bildirimlere/beyanlara, standart endüstriyel yazılımlara, kurumsal işletim sistemlerine, uyumlu olarak veri oluşturabilirsiniz. Atıklar ve atık yönetim sürecine dair mali analizleriniz istenilen detayda yönetilebilirsiniz.

Başta Sıfır Atık Yönetim Sistemi olmak üzere Entegre Çevre Bilgi Sisteminde yer alan alt sistemlere yönelik bildirimlerinize / beyanlarınıza uyumlu veri hazırlanabilirsiniz.

Esnek raporlama yaklaşımı sayesinde döngüsel ekonomi, ulusları standartlar ve kurumsal hedeflerinize yönelik veri oluşturabilirsiniz.

İşletmenizde çevre ile ilgili konuları yönetmek üzere çevre danışmanlık hizmeti alıyorsanız onlar da PROKETS ‘te bu süreci izlemek ve yönetmek üzere tanımlanabilir.

 

Prokets logo renkli m

www.prokets.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 216 428 78 90-94