Nereye Atayım r

 

 

 

“Nereye Atayım?” atık sektöründe bütünsel bir sistem, akıllı şehirler perspektifinde önemli bir alt yapı…

Atık yönetimi, günümüzde hem bertaraf edilecek atıkların azaltılması hem de geri dönüştürülebilecek atıkların verimli olarak toplanması dikkate alındığında ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutları olan önemli bir fonksiyon durumundadır. Atık yönetimi ile ilgili süreçleri bütünsel dijital çözümler kullanarak ve yerel yönetimlerin farklılıklarını gözeterek ele almak artık mümkün hale gelmiştir.

Entegre atık yönetiminin ve döngüsel ekonominin temelini oluşturan, atıkların kaynağında ayrı ayrı fakat bütünlük ve bir plan içinde toplanmasını “Nereye Atayım Saha Atık Bilgi Yönetim Sistemi” ile verimli bir şekilde gerçekleştirebilmekteyiz.

“Nereye Atayım Saha Atık yönetim Sistemi” ile toplama ekipmanı ve bina/yerleşkelere ait konum/durum bilgisi ile toplama operasyonuna ait veriler kayıt altına alınmakta, anlık olarak izlenebilmekte ve ilgili paydaşlara rapor paylaşımları yapılabilmektedir.

 

Nereye Atayım Saha bilgi Yönetim Sistemi ile Neler Sağladık?

Sıfır atık yönetimine yenilikçi bir yaklaşımla çözüm ürettik.

Atıkların kaynağında doğru ayrılmasına ve toplanmasına bütünsel çözüm getirdik.

Kamu ve özel kuruluşlarla toplumsal verimliliği arttıran, maliyetleri azaltan ve sürdürülebilir yeni bir perspektif belirledik.

Akıllı şehirlerin alt yapısını kolay kurulum ve kolay kullanımla kullanıcı dostu olan Nereye Atayım Saha Bilgi Yönetim Sistemi ile ölçülebilir ve şeffaf kıldık.

Nereye Atayım Saha Atık Bilgi Yönetim Sistemi Nedir?

Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun olarak, kaynağında ayrı biriktirilen tüm atıkların takip edilmesini sağlayan, sahada bulunan tüm paydaşların anlık olarak erişimini sağlayan yenilikçi, hızlı kurulumu yapılan, ucuz ve verimliliği arttıran yazılım uygulamasıdır.

Sistem Nasıl Çalışır?

Her ekipmana ve bina/yerleşkeye benzersiz Kimlik Numarası verilir. Verilen kimlik numarası kolay kullanım için kare kodlu etiket üzerine basılarak sahaya yerleştirilir. Sahada yetkili personel tarafından kullanılan mobil uygulamada etkin şekilde kullanımı sağlanır. Ekipmanın sahadaki hareketleri ve adresi kolaylıklar izlenir, dijital haritalar üzerine işlenir ve tüm ilgili paydaşların kullanımına anlık olarak sunulur.

Sistemi Kimler Kullanmaktadır?

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki;

*Belediyeler,

*Kamu kurum ve kuruluşları,

*Lisanslı Firmalar,

* Organize Sanayi Bölgeleri,

*Alışveriş Merkezleri,

* Zincir Marketler,

* Oteller,

* Benzin İstasyonları, gibi çok sayıda paydaş tarafından kullanılır.

Sistem Ne Gibi Fayda ve İmkan Sağlar?

Tüm paydaşlar tek platform üzerinden yetki ve rollerine uygun olarak sahadaki atık yönetimi izler, toplama yapar, doluluk bildirimini görür ve saha raporlarını alır.

Paydaşlar arasında bilgi iletişimi hızlandırır, vatandaş/kullanıcı geri dönüşlerini robot operatör ile yapar,

Sıfır Atık Yönetmeliğinin kapsamında verilmesi gerekli yasal beyannamelere istenilen raporlara ait rapor alt yapısını oluşturur,

Toplama operasyonları takibi; Toplanan atık miktarı, operasyon süresi, doluluk oranı, dolma frekansı, toplanan atık miktarı raporlarının alınmasını sağlar,

Araç kayıtları; sisteme dahil edilerek yakıt harcamalarının kayıtlarını ve maliyetlerinin raporunun alınmasını sağlar,

Toplama araçlarının yasal belgelerinin izlenmesini sağlar, bundan doğan aksaklık ve sorunların önüne geçer,

Teknik ekibin sahaya hakimiyetini arttırır. Verilecek kararlar için gerçek, doğru ve anlık veri sağlar,

Maliyetleri azaltır, toplama verimliliğini artırır, sürdürülebilir atık yönetimi için katkı sağlar,

Sahada bulunan ekipmanların ve araçların kaza ve hasar durumunu gösterir fotoğraflarını çekilmesine imkan sağlar. Hasarın ve kirliliğin anlık olarak görülmesini sağlar, önlem alınması ile karar alma süreçlerini hızlandırır,

Mevcut Kullanım Durumu

Nereye Atayım Saha Bilgi Yönetim sistemi ile Türkiye genelinde 2022 Ocak ayı itibari ile;

200’ü aşkın belediyede 40.000 adet üzerinde ekipman konum adreslemesi yapılmıştır.

1.500’ün üzerinde zincir market sisteme dahil edilmiş her geçen gün bu sayısı katlanarak artmaktadır.