cevko dijital logo 001

 

ÇEVKO Dijital Çözümlere Hoşgeldiniz!

Artan nüfus ve değişen tüketim alışkanlıkları paralelindeki ekonomik faaliyetler, artan miktar ve çeşitte atık üretimini beraberinde getiriyor ve bu artışın dünya için bir riske dönüşmemesi için atıkların doğru şekilde yönetilebilmesi gerekiyor.

Kamu yönetimi, iş dünyası, yerel yönetimler, medya ve bireylerin katkı ve katılımları ile meydana gelen sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi, sürdürülebilir bir dünya için hayati öneme sahip. Bununla birlikte kurulan teknik altyapı kadar, atık üreticisi durumunda olan kişi ve kurumların gerekli davranış alışkanlıkları kazanması adına etkin şekilde bilgilendirilmeleri, çalışmaların etkinliği/verimliliği açısından son derece belirleyici nitelikte. Sıfır Atık Yönetim Sisteminin temelini de bu sürecin işleyişi oluşturuyor.

ÇEVKO Vakfı olarak 30 yılı aşan bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ile geliştirmiş olduğumuz Nereye Atayım ve PROKETS ile atık yönetim süreçlerini daha etkin ve daha verimli hale getiriyoruz.

 

Nereye Atayım k Prokets logo renkli 01