maskot r

Sosyal sorumluluk proje ortaklıkları

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değeri her geçen gün daha da artmakta olan özellikle davranış alışkanlıkları kazandırılması açısından çok kıymetli kazanımlar sağlayan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri geliştirmek, iş birlikleri kurmak ve uygulamak

Bilinçlendirme faaliyetleri / Kurumlara özel etkinlikler

Değişen tüketim alışkanlıklarının da etkisi ile türü ve miktarı her geçen gün artmakta olan atıkların çevreye olan etkilerini azaltmak, atık yönetim sistemlerinin etkisini geliştirmek için kurumların hedefleri doğrultusunda eğitimler, etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemek

Analiz ve raporlama çalışmaları

Ulusal, sektörel ve kurum ölçeğinde belirlenen hedefler ve uyum çalışmaları kapsamında çevre mevzuatı ile teknik kriterlere yönelik konularda değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapmak

Atık Yönetimi Çözümleri/Hizmetleri

Karbon

Faaliyet alanı ve büyüklüğü fark etmeksizin atık üretilen her işletmeye uygun ola

cak şekilde tasarlanan kaynak yönetim modeli ve atık yönetim sistemi aracılığıyla çözümler sunmak

Başta sıfır atık olmak üzere entegre çevre bilgi sistemi ve kurum özelinde kullanılmakta olan diğer sistem/uygulamalarına veri sağlamak amacıyla operasyonel verimliliği arttırmak, mevcut atık yönetimi sistemlerini iyileştirmek, raporlar üretmek amaçlı sistem kurulumunu gerçekleştirmek

Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzi Hesaplama Çalışmaları

Kurumların faaliyetleri kapsamında oluşan Karbon Ayak İzini ISO-14064’e, Su Ayak İzini ISO-14046’ ya göre hesaplamak, doğrulamak ve raporlanmasını yapmak

Ulusal ve Uluslararası Proje Yönetimi

-Proje, fon, hibe ve destek takibi (AB, IPA, Kalkınma Ajansı…)

-Proje ortaklıklarının oluşturulması (kamu, STK, özel sektör, üniversite)

-Proje fikrinin ortaya çıkışından projenin uygulanmasına kadar olan bütün süreçlere destek vermek

Detaylı bilgi için: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.