Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansının tüm paydaşları nezdinde öneminin farkındalığıyla hareket eden Vodafone Türkiye, şirket bünyesinde uyguladığı ve paydaşlarına sunduğu çözümlerle enerji verimliliği alanındaki çalışmalara katkıda bulunmayı ve çevresel performansını geliştirmeyi sürdürüyor.

Nisan 2021 itibarıyla %100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen şirket, 2020-21 mali yılında baz istasyonlarında mobil veri başına tüketilen enerji miktarını %28 düşürdü.Son 2 yılda yenilenebilir enerji yatırımları 5 milyon TL’yi aşan şirket, enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu sağlayan dijital ürün ve servisleriyle paydaşlarına ve çevreye katkıda bulunmaya devam etti.

 Dijital, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için amaç odaklı yaklaşımıyla değer yaratmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şirket içinde ve dışında uyguladığı çözümlerle enerji tasarrufunu artırmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, 2020-21 mali yılında %100 yenilenebilir enerji kullanımına geçerken, uyguladığı enerji verimliliği çalışmalarıyla da baz istasyonlarında mobil veri başına tüketilen enerji miktarını %28 düşürdü. Son 2 yılda güneş enerjisi sistemlerine 5 milyon TL’yi aşkın yatırım yapan şirket, Türkiye’de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.

 

Açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Dijitalleşme; enerji tasarrufu, doğal kaynakların verimli kullanılması ve emisyon azaltımının anahtarı olarak konumlanıyor. COVID-19’un da hızlandırıcı etkisiyle artan elektronik cihaz ve mobil veri kullanımı, enerjiye olan talebi ve karbon emisyonlarını artırıyor. Bu talep doğrultusunda telekomünikasyon sektörünün enerji ihtiyacını fosil kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması, enerji tüketimini düşüren teknolojilere yatırım yapması ve bu teknolojileri yaygınlaştırması, iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynuyor. Vodafone olarak, konuyu çok boyutlu ele alıyor, tüm şebekemizde %100 yenilenebilir enerji kullanıyor, enerji tüketiminin yoğun olduğu teknoloji merkezleri ile baz istasyonlarındaki tüketimi düzenli takip ediyor ve düşürmek için projeler gerçekleştiriyoruz.Yenilenebilir enerji yatırımlarıyapıyor, enerji yönetimini kurum içi politikalarımız ve ISO 50001 gibi uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan, enerji verimliliği sağlayan dijital ürün ve servislerimizle, müşterilerimizin tasarruf etmelerine ve karbon ayak izlerini azaltmalarına katkıda bulunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımız emisyon azaltımı faaliyetlerimizi mümkün kılıyor.Vodafone olarak, dijitalleşmenin gücünü kullanarakenerji tasarrufu konusunda değer katan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”

Yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL’yi aşkın yatırım

Vodafone Türkiye, son 2 yılda yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL’yi aşkın yatırım yaptı. Veri merkezlerinde şebekeden alınan enerjinin azaltılarak kullanılan enerjinin güneş enerjisi ile üretilmesini hedefleyen Vodafone, Adana ve Esenyurt’taki veri merkezlerinde yüksek verimli monokristal yapıda PV paneller kullanarak güneş enerjisi tesisleri kurdu. Vodafone, önümüzdeki dönemde İstanbul, İzmir, Adana, Tuzla ve Diyarbakır’daki 5 ana teknoloji merkezinde hayata geçireceği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla toplam 2 Megawatt kurulu güce ulaşmayı, yıllık yaklaşık 3 Gigawatt saat yeşil enerji üretmeyi, yıllık yaklaşık 1.451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca, baz istasyonlarındaki yenilenebilir enerji yatırımlarını da sürdüren Vodafone Türkiye 2020-21 mali yılında güneş enerjili hibrit sistemleri devreye alarak yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesini %18 artırdı. Şirket, rüzgâr ve güneş temelli yenilenebilir enerji çözümleri ile diğer enerji alternatiflerini kullanarak, karbon salımını minimize edecek çalışmalarına devam ediyor.

Şebekede %100 yenilenebilir enerji

Vodafone, Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 15 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ediyor. Nisan 2021 itibarıyla %100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen şirket, Türkiye’de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.

Grup içinde ISO 50001 sertifikası alan ilk ülke

2020 itibarıyla Esenyurt, Tuzla, İzmir, Ankara, Adana’da bulunan teknoloji merkezlerinin ve yaklaşık 25 bin baz istasyonunun ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ne ilişkin sertifikalandırma süreçlerini tamamlayan Vodafone Türkiye, Vodafone Grubu içinde baz istasyonları ve ana teknoloji merkezlerinin tamamında bu sistemi devreye alan ilk ülke oldu.

Veri merkezlerinde akıllı enerji yönetimi       

Vodafone, enerji verimliliği projeleriyle operasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltıyor. Veri merkezlerindeki soğutma altyapısını Yapay Zekâ ile kontrol eden Vodafone, Makine Öğrenmesi algoritmaları yardımıyla aşırı sıcak ve soğuk noktaları tespit ederek soğutmayı verimli şekilde yapıyor. Bu teknoloji sayesinde Vodafone, veri merkezlerindeki klimaların Yapay Zekâ ile entegrasyonu ile %30’a varan enerji tasarrufu elde etti. Diğer yandan, VFD (Variable Frequency Driver) uygulaması sayesinde veri merkezlerindeki konvansiyonel soğutma ünitelerinin fan hızları VFD üniteleri değişken hızlı hale getirilerek %14 enerji tasarrufu sağlandı. Vodafone ayrıca, 5 büyük veri merkezinde aydınlatma armatürlerini LED ile değiştirerek yılda 480 MWh enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Akıllı enerji sayaçlarıyla karbon tasarrufu

Vodafone, Nesnelerin İnterneti alanında sunduğu çözümlerle müşterilerinin çevresel ayak izlerini azaltmalarına yardımcı oluyor. Vodafone’un sunduğu akıllı enerji sayaçları, hane halkının ve işletmelerin enerji kullanımlarını takip edip düşürmelerini sağlarken, enerji faturalarını ve enerji üretiminin çevresel etkilerini azaltıyor. Dünya çapında 12 milyonun üzerinde akıllı enerji sayacını birbirine bağlayan Vodafone'un IoT platformları, 2020 mali yılında yaklaşık 1,6 milyon ton karbon tasarrufu sağladı.