Dünya Ekonomik Forumu 2022 Küresel Risk Raporu yayınlandı. Rapora göre pandeminin yarattığı sorunların yanında en büyük riskler arasında iklim krizi, artan toplumsal bölünmeler ve eşit olmayan küresel toparlanma süreci yer alıyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2022 yılı için yayımlanan Küresel Risk Raporu’nda dikkat çeken sorunlar arasında pandemi kaynaklı ekonomik ve sosyal sorunlar, aşı eşitsizliği ve ülkelerin farklı ekonomik toparlanma oranlarının yaratacağı sosyal çatlaklar ve jeopolitik gerginlikler öne çıkıyor.

Raporda öne çıkan araştırmalardan biri hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılardan oluşan uzmanlarla yapılan küresel ankete göre, her 6 kişiden yalnızca 1’i iyimser ve hatta her 10 kişiden yalnızca 1’i küresel toparlanma sürecinin hızlanacağına inanıyor.

İklim değişikliği önlemlerinin başarısız olması ve olağanüstü hava koşullarının oluşması önümüzdeki 5-10 yıl için başı çeken endişeler olarak öne çıkıyor.

Borçla ilgili konular orta vadeli tehlikeler arasında gösterilirken uzmanlar küresel toparlanmanın dengesiz ve ülkeler arasında farklılık gösterebileceğini düşünüyor.

 

Dünyayı 10 yılda bekleyen 10 risk şunlar oldu:

1- İklim için eyleme geçme başarısızlığı

2- Aşırı hava koşulları

3- Biyoçeşitliliğin kaybolması

4- Sosyal uyumun aşınması

5- Yaşam için gerekli koşulları elde etmeye yönelik krizler

6- Bulaşıcı hastalıklar

7- İnsanın çevreye verdiği zarar

8- Doğal kaynak krizleri

9- Borç krizleri

10- Jeo-ekonomik zorluklar

Siber güvenlik endişelerinin yerini toplumsal çatışma aldı

Yapılan çalışmalar, pandeminin önümüzdeki 10 yıl için hangi risklerin gerçekleşmesinin daha olası olduğuna dair algıyı da değiştirmesine neden olduğunu ve önceleri siber ve veri güvenliği ile ilgili endişelerin yerini iklim ve toplumsal endişelere bıraktığını gösteriyor.

“COP26’da (26. BM İklim Değişikliği Konferansı) verilen taahhütler 1,5 derecelik hedefi sağlamak için hala yeterli değil” diyen Zurich Insurance Group Risk Müdürü Peter Giger, “İklim değişikliğiyle ilgili harekete geçmemek Küresel Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’yı altıda bir oranında düşürebilir” uyarısında bulundu.

Yapılan bir ankete göre, ekonomilerin farklı toparlanma oranları iş birliğini tehdit etse de katılımcılar küresel sorunların çözülmesi için liderler arasında daha geniş çaplı işbirlikleri görmek istiyor.

Kaynak: www.bloomberght.com