Rhodium Group tarafından yapılan bir analize göre, 2020'de düşüş gösteren ABD sera gazı emisyonları, 2021 yılında, kömürden elektrik üretimindeki %17'lik artışın da etkisiyle %6,2 arttı. Analizde, ABD'de elektriğin beşte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği belirtilirken, sera gazı emisyonlarındaki bu artışın ABD’yi 2025 ve 2030 yılları iklim hedeflerinden uzaklaştırdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: TSKB Bülteni